שאל את הרב
print
אא
1) המנהג שידוע וזכור לי שאומרים כל נדרי בכיפור (כמו חולם ב-כ) ושמעתי תלמיד חכם שאמר שיש לאמר כל בקמץ רחב (כלומר כמו כל עצמותי) וכך היה נפוץ בבבל. מהם המקורות לכאן ולכאן? 2) בית כנסת בתפילת שחרית של חול ממהרים והראשונים שמגיעים מתחילים פתיחה ומגיעים עד ברוך שאמר אם יש מניין אומרים "על ישראל" ואם לאו בשעה שנקבעה מימים ימימה ממשיכים ברוך שאמר , והנה תוך כדי המזמורים הגיעו אנשים וישנו מניין (ויש אנשים שיש להם חיוב) ורוצים לאמר קדיש על ישראל בין מזמור למזמור. שמעתי רב גדול שהתיר לכמה שואלים בשם החיד"א וחיפשתי ב"מורה באצבע" ומצאתי שהתיר ע"ש ומצד שני בספרים אחרים (יל"י) לא התייחסו או לא פסקו לכאן או לכאן. ואמרתי זאת לקהל ומאז כשמזדמנת הסיטואציה הנ"ל אומרים קדיש בין מזמור למזמור. אינני רוצה להאריך רק אשאל מכבודו האם מותר לאמר קדיש ע"י בין מזמורי דזמרה במגבלות שתחם החיד"א ? רק אוסיף שלאלה שיש חיוב יש צער גדול שלא אומרים קדיש ע"י וכןלדעת הבא"ח זהו אחד מקדישי החובה.;

הרב מצליח מאזוז

1)כתב מרן ראש הישיבה שליט"א בקונטרס לאוקמי גירסא (הנדפס בתחילת מחזור יום כיפור, איש מצליח) באות ו': כל נדרי הכף בקמץ חטוף, וכן הוא בכל התנ"ך בין בלה"ק בין בארמית חוץ משניים יוצאים מן הכלל ע"פ המסרה (כל עצמותי, כל אחי רש שנאוהו). וכמו שהאריך בזה בספר יריעות האוהל על אוהל מועד ע"ש. עד כאן לשון קדשו. 2) דברי מרן החיד"א בקשר גודל (סי' ז אות לה) להתיר, הובאו בסידור בית עובד הלכות פסוקי דזמרה (אות יג), וחלק עליו ואסר. כיון שלא היה מנין קודם הודו לא נתחייבו באמירתו כלל, וביביע אומר ח"ז חאו"ח סי' יו"ד, אות ד) הביא בשם הגאון רבי אליהו מני זצ"ל שהסכים לדברי הרב בית עובד. ומה שכתבת להתיר לומר קדיש כיון שלדעת האר"י קדישים הללו חובה, נלע"ד להיפך שכיון שע"פ האריז"ל טעם הקדיש כדי להעלות העולמות וכיון שהתחיל פסוקי דזמרה ונכנס בעולם היצירה אין טעם לומר קדיש עכשיו. ושו"ר שסברא זו כתבה הרב כף החיים בסי' נג אות יג. וכן פסק לאסור שם ע"ש. וכן נראה דעת היבי"א, וכן בנו הגאון הרב דוד יוסף שליט"א בספרו הלכה ברורה (סי' נג, בירור הלכה אות טו) לא היקל בזה. בסיכום: ציבור שלא היה להם מנין קודם ברוך שאמר, והתחילו פסוקי דזמרה ובתוך כך התאסף מנין, אין להם להפסיק ולומר קדיש, ואפילו אם זה האומר קדיש, עוד לא התחיל ברוך שאמר, כיון שהציבור התחילו, אין לומר קדיש. (וכן מבואר בהלכה ברורה שם).
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0