שאל את הרב
print
אא
האם מי שמתפלל מנחה גדולה יכול להגיד למנצח לפני שהגיע זמן מנחה גדולה?

הרב רפאל מאזוז

אפשרי, וכן עושה מרן ראש הישיבה בזמנים שבהם מתפללים מנחה גדולה כגון בערב פסח, ובפורים, ובערב שבת חנוכה.

שאלת המשך: לקרוא קרבנות לפני זמן מנחה גדולה

אם מתפללים מנחה במנין שמתחילים אשרי בזמן מנחה גדולה, האם מותר לומר קרבנות לפני הזמן, וכן אשרי האם מותר להתחיל לפני זמן מנחה גדולה

הרב יהונתן מאזוז

מובא במסכת יומא (דף כ"ח עמוד ב') שאברהם אבינו היה מתפלל מנחה והיה יודע בדיוק את שעת חצות ורק בבית המקדש היו ממתנים חצי שעה מפני שלא היה ניכר שהגיע חצות עד אחר חצי שעה עיין שם ורש"י בפסחים (דף צ"ג עמוד ב' דיבור המתחיל חמשה) כתב שמדין תורה זמן תמיד של בין הערבים הוא מאחר חצות ולדעת רב ספרא ביומא (שם) אפשר להתפלל מנחה מחצות (כן פירש הריטב"א שם) והרב גבורת ארי (בעל שאגת אריה) ביומא שם כתב שמי שטעה והתפלל מנחה אחר חצות לפני שיעבור חצי שעה בדיעבד יצא אם כן בענין קריאת הקרבנות ומזמור אשרי ודאי שאפשר לקוראם שמכיון שאין זה אלא משום "ונשלמה פרים שפתינו" דיו להעמידו על דין תורה ויתרה מזו ראית להרב מנחת יצחק (חלק ו' סימן נ"ג)שהתיר במנחת תענית י' בטבת בערב שבת לקרוא בתורה קודם זמן מנחה גדולה עיין שם (שוב ראיתי שביעקר דינו של הרב גבורת ארי כן כתבו גם כן הרב מור וקציעה (סימן ק"חבמוסגר) והרב פרי חדש (סימן רל"ג) סעיף א' באורך עין שם
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0