Menu
שאל את הרב
print
אא

מרן בשו"ע (סי' רל"ה ס"ג) כתב לכתחלה צריך לקרות ק"ש מיד בצאת הכוכבים עכ"ל. ובמשנ"ב (ס"ק כ"ו) ובכה"ח (ס"ק כ"ג) כתבו מהלבוש משום דזריזין מקדימין למצוות ע"כ. אולם מדברי מרן בב"י מבואר שאין זה רק למצוה מן המובחר משום זריזין מקדימין למצוות, אלא הוא חיוב מן הדין שלכתחלה יקדים לקרוא קריאת שמע בתחלת הלילה ע"ש. ולכאורה לפי"ז אם א"א להתפלל ערבית מ"מ צריך עכ"פ לקרות קר"ש. (וכ"כ באמת בהלכה ברורה). אולם כנראה אין מנהג העולם כן, וגם לא מצינו זה בספרי הפוסקים. איך צריך לנהוג למעשה בזה.

הרב רזיאל כהן

מה שנוהגים העולם – יש להם אילנות גדולים לסמוך עליהם. וא"צ להחמיר בזה. וכן הורה מרן הגרע"י זצ"ל (הובא במעיין אומר ח"א הלכות תפלה סי' ע"ב). ובפרט מי שעסוק בתלמודו א"צ כלל להחמיר בדבר. ובמקום אחר הארכתי בזה בס"ד, בנימוקים והערות.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן