שאל את הרב
print
אא
אני כהן האם מותר לי להתחיל קשר עם אישה רווקה שיש לה ילד?

הרב אדיר כהן

מרן בש"ע אה"ע (סימן ו' סעיפים י"ז-י"ח) כתב: פנויה שראוה שנבעלה לאחד והלך לו הבועל ואמרו לה מי הוא זה שבא עליך ואמרה אדם כשר הרי זו נאמנת, ולא עוד אלא אפילו ראוה מעוברת ואמרו לה ממי את מעוברת ואמרה מאדם כשר הרי זו נאמנת ותהיה מותרת לכהן, במה דברים אמורים כשהיה המקום שנבעלת בו פרשת דרכים או בקרנות שבשדות שהכל עוברים שם והיו רוב העוברים שם כשרים ורוב העיר שפירשו אלו העוברים ממנה כשרים וכו', ראוה שנבעלה או שנתעברה בעיר אפילו לא היה שוכן שם אלא כותי אחד או חלל אחד ועבד וכיוצא בהם הרי זו לא תנשא לכתחילה לכהן וכו'. עכ"ל. הרי שלך לפניך שאף באה"ק שרוב כשרים אצלה, אם ראוה שנבעלה ונתעברה בעיר לא תנשא לכהן לכתחילה. אך אם ראוה עדים שנבעלה (לפחות פעם אחת. עיין פת"ש ס"ק י"ז) בפרשת דרכים מותרת להנשא לכהן באה"ק, שרוב העוברים וגרים כאן כשרים אצלה, אם גם היא אומרת שנבעלה לכשר. וכן היכן שיש עדות על בועל ידוע והוא מכיר בולד כבנו, יש להקל לה להנשא לכהן אם הבועל כשר הוא לה וכמו שכתב בשו"ת מעשה נסים הכהן ח"ב (סימן רפ"ג). וע"ע בשו"ת עין יצחק ח"א (סי' י"ד). וע"ע בשו"ת בית רידב"ז (סי' ט'-י') להקל בכיו"ב אף שאותו כשר שממנו נתעברה מכחיש. כל זה כתבתי להפיק רצון השואל שידע בערך את פני הדברים. אך אין זה למעשה רק אחר שיתבררו כל הפרטים בנדון זה. כפי שפירטתי לעיל. וגם אז ההכרעה תהיה על ידי גדולים ממני היושבים על כסאות המשפט.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0