שאל את הרב
print
אא

מה סדר התשובה לאדם שגרם חבורה לאביו?(כוויה)

הרב עוזי מיימון

כמו בכל חטא חרטה וידוי ועזיבת החטא ואם עשה זאת בשגגה החרטה והוידוי על חוסר שימת הלב וקבלה לעתיד לישמר. וכמו כן יקנה התרופות שצריכים לכויה זו. ויבקש מחילה אמיתית מאביו ויפייסנו.

ואם חלילה נעשה במזיד החרטה והוידוי על עצם המעשה וצריך יותר להצטער ולקבל לישמר בכבודו יותר ויותר מלבד בקשת המחילה וקניית התרופות.

וזה מה שכתב הרב בן איש חי לתיקון עפ"י רבנו האר"י ז"ל.אלא שאם קשה להתענות יש עושים תענית אחת ופודים את השאר (אפשר ליתן 3 ש"ח עבור כל יום) או כמו שכתב: ומי שא"א לו להתענות יעשה כך בכל יום אחר תפילת שחרית יאחז גרוש אחד בידו או שנים ויאמר לקב"ה וכו' הריני מפריש מטבע זה לצדקה והריני מקבל עלי תענית מעתה ומעכשיו עד סוף שלשה שעות שלמות לתקן פגם שחטאתי בכבוד אבי ואמי בים בגלגול זה בין בגלגולים שעברו בים בשוגג בין במזיד.

ויהר"מ ה' או"א שתעשה למען רחמיך וחסדיך ולמען הפרשת מצותהצדקה שהפרשתי עתה ולמען תעניתי שלש שעות של יום ראשון מן החמשה וארבעים יום שהם כנגד אותיות י"ה י"ה י"ה שעולה מספרם חמשה וארבעים יתוקן הפגם שפגמתי בהם בחטא שחטאתי בכבוד אבי ואמי בין בגלגול זה ובין בגלגולים אחרים ויעלה לפניך כאילו כיוונתי בכל הכוונות הראויות לכוון יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך יי צורי וגואלי:

אח"כ יקרא פרשת בראשית עד ודבק באשתו והיו לבשר אחד. אח"כ יקרא אדרא זוטא בפרשת האזינו מן דף רפ"ט ע"א בדיקנא דעתיקא קדישא תליא כל יקירו וכו' עד דף רצ"א ע"א בריך שמיה לעלםולעלמי עלמין.

ככה יעשה בכל יום עד מ"ה יום ולא יפסיק בינתיים אלא בשבת ור"ח כדי שיהיו רצופים וביום שני יאמר שהוא יום שני מן החמשה וארבעים יום וכן ביום שלישי וכן בשאר הימים עד סוף המ"ה יום.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0