שאל את הרב
print
אא

הרב מתנגד בנחרצות לתיאורית האבולוציה (שהאדם יצא מהקוף). מאידך אפשר לראות מפרשים רבים שתומכים לכאורה בתיאוריה הזו, ואביא כמה מהם: ספר העקרים (מאמר שלישי פרק א): "עניין הצורות הנמצאות בחמרים... נמצא אותם כולם הולכות מהלך השלמות קצתם לקצתם. רצוני לומר שהצורה המתאחרת יותר נכבדת מן הקודמת לה... ונמצא הקוף שהוא כמו אמצעי בין מיני הבעלי חיים ומין האדם" ספורנו (בראשית פרק ב פסוק ז): "...היה עכ"ז חיה בלבד בלתי מדברת עד שנברא בצלם ודמות" רמב"ן (בראשית פרק ב' פסוק ז'), ספר גבורות ה' (פרק מ"ד): "וכמו שתמצא בע"ח והם כמו אמצעי בין האדם ובין שאר בע"ח, כמו הקוף שהוא אמצעי בין הבע"ח ובין האדם..." ועוד.

הרב אליהו מאדאר

אחי היקר! אין מי שמאמין, ותעלה במחשבתו מחשבת פיסול זו ח"ו. שהרי מקרא מלא דיבר הכתוב, והדברים מפורשים בתורה הקדושה, אש שחורה ע"ג אש לבנה, "ויברא אלוקים את האדם" "ויצר ה' אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה". האם יש דברים מפורשים יותר מאלו, שה' ב"ה הבורא לכל הנבראים הוא עצמו כביכול ברא את האדם מתחלת יצירתו, ואסור להרהר אחר זה כלל ועיקר.

וכל אותם המחזיקים בשיטה ההיא הפסולה, אין חלקם עמנו, והם מדברים מהרהורי ליבם, ומשיטות שלהם שאין להם ע"מ שיסמוכו, וכל עצמם לפטור את עצמם, לעשות את האדם חופשי ח"ו, לומר שיעשה מה שליבו חפץ, ולא נברא לצורך ולמטרה יקרה, רק סתם נעשה ע"י טבע וכו', כדרכם הפסולה. ולא אלה תלך יעקב, ושורש האמונה התמימה והברורה, שאדם הוא יציר כפיו יתברך כמפורש בתורה. והתלמוד והמדרשים והמפרשים כולם פה אחד יעידון יגידון, ולא היה אדם שפקפק בזה ח"ו. רק בדורות האחרונים שהכפירה גוברת בעוה"ר התחילו להמציא דמיונות ככל העולה על רוחם, עפ"ל.

ומה שהבאת מהספרים הקדושים, לא הבנת דבריהם, שאין שום אחד שכתב שהאדם נברא מהקוף, שהקוף נשתכלל ונעשה אדם ח"ו. רק כוונתם פשוטה, שה' יתברך ברא דבר אמצעי בין הדומם לצומח, ובין הצומח לחי, ובין החי למדבר. וכמו שלא יעלה בדעתך שמהאלמוג נעשו כל הצמחים, ולא מהספוג נעשו כל בעלי החיים, שהוא דבר לא נכון. אותו דבר לגבי הקוף, שה' ברא אותו אמצעי בין בע"ח לאדם.

ודברי ספר העיקרים, פירושם שההוי"ה כלומר המציאות והבריאה בכללותה (האויר וכו') תעלה מדרגה אחר מדרגה, דהיינו אחר שה' ב"ה ברא דומם וקיבלתו, ברא צומח וקיבלתו, ואחר כך ברא חי וקיבלתו ואח"כ ברא אדם ונעצרה כי הוא התכלית. ובין כל אחד נברא דבר אמצעי ביניהם. אבל לא אמר ולא יאמר חלילה, שהאדם נתהוה מאליו מהקוף, אלו דברים שאסור לאומרם ולשומעם, ואל תתפתה לכזבים ולהבלים כאלו ודומים להם. וזכור! הולך בתום ילך בטח, והאמונה היא שורש כל התורה כולה. חזק ואמץ מאד לשמור ולעשות.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0