שאל את הרב
print
אא
א) מה שמות היקבים הכשרים לקידוש ולהבדלה, וברכתם הגפן לדעת מרן (הספרדים)? ב) בדיעבד האם יש לסמוך על הכשר לא מהיקבים הנ"ל. שמצויין שם כשר גם לדעת מרן (אעפ"י שלא גרסינן לפי דעה זו בדעת מרן)? ג) אם אני מתארח בבית ספרדי שלא מקפיד על יקבים לפי שיטת הספרדים, ומברך הגפן למרות שהברכה שהכל, האם עונים אמן? האם יוצאים ידי חובת קידוש? כיצד לנהוג בתור אורח?

הרב עוזי מיימון

א) כרמל, אפרת (שיש בו הכשר יורה דעה), יקבי רמת הגולן, יין כסא רחמים, יין בציר (בהכשר בד"ץ בית יוסף). זה מה שידוע לי. ב) ספק ברכות להקל, ויברך עליו שהכל, דהוי כחמר מדינה (כן עשה הרב עובדיה יוסף שליט"א מעשה, בחופה). ג) אמן לא יענה על ברכת הגפן, דספק אמן להקל. יוצא ידי חובת קידוש לדעה אחת בשלחן ערוך (אבל לא מוסכמת) שסוף סוף אומר נוסח הקידוש על חמר מדינה, ויוכל האורח לעשות בלילה קידוש בפת, וביום יעשה כמו שכתב הרב בן איש חי (בראשית ש"ב ט"ו) שיוכל לומר הקידוש (ויסתכל בכוס) אע"פ שכוס הקידוש ביד אחר ע"ש. ויאמר ברכת "שהכל", בשעה שהמקדש מברך "הגפן".

שאלת המשך:

מה לעניין היין תירוש של הכורמים?

הרב עוזי מיימון

מסתבר שבמיץ ענבים יש רוב אבל איני יודע בבירור, וכדאי לשאול את הרב הגאון רבי שלמה מחפוד שליט"א או את הרב הגאון רבי שנאור רווח שליט"א בטל 055-6685555

שאלת המשך: רוב יין בכוס הקידוש

א. למיץ ענבים (לא יין) מספיק רב לכ"ע? ואם אין בו רב הוא נחשב לחמר מדינה? (לענ"ד אין אדם שקונה מיץ ענבים לא למטרת קידוש ועוד שאינו משכר) ב. איה מקום כבודו של הדעה שהזכיר הרב בסעיף ג' בתשובתו הרמתה. יורנו המורה ושכמ"ה

הרב עוזי מיימון

1. מסתמות לשון הפוסקים משמע דרוב מועיל ולא חילקו בין יין למיץ ענבים. עיין בכף החיים (סימן רד אות לב) וביביא אומר (חלק ג' סימן יט)
וכן משמע בכף החיים(סימן רב אות פה) דאם שרה צימוקים במים מעט לעט ברכתו בורא פרי הגפן. והרי ביום אחד אינו תוסס רק מקבל מתיקות וסבירא ליה (= הוא סובר) דסגי (= שמספיק) במים ככמות הצימוקים ( קשה לצמצם ויתן פחות מים)
כמבואר בסימן רד אות לב משמע דגם במיץ ענבים סגי ברוב

- והגם שאנשים לא קונים תירוש רק לקידוש מקום מקום מהאי טעמה גופיה (= מזה הטעם בעצמו) כיון שמקדשים על זה בשבתות וימים טובים וברית ונישואין, הפך להיות חמר מדינה.

2. הבנתי שכבודו שואל היכן נזכר ספק אמן לקולא.
עיין בביאור הלכה סוף סימן רטו, וביביא אומר חלק א' סוף  סעיף כט.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0