שאל את הרב
print
אא

כידוע אנחנו קיימא לן כהאר"י שמברכים ברכות השחר למרות שלא נתחייב בה שעל מנהגו של עולם נתקנו. א"כ מאי שנא ברכת שלא עשאני גוי שגר אינו יכול לברך, הרי גם סומא מברך פוקח עוורים וכן אבל מברך שעשה לי כל צרכי וחרש מברך הנותן לשכוי בינה כמו שכתב בעוי"ח פר' וישב ה"ב. וכתב עוד בה"ד שאפי' אם הקדים זוקף כפופים למתיר אסורים יכול לברך מתיר אסורים כי על מנהגו של עולם נתקן. אכן ראיתי בכף החייים סי' מו ס"ק לו משמע מדבריו שלא יברך וקשה שהרי על מנהגו של עולם מברך וכן לעיל בס"ק לב הביא טעם קבלי לברכת שלא עשאני גוי ששייכת גם בגר, וכן דעת האול"צ ח"ב פ"ד ס"ב לא לברך וכתב שם שכן דעת מרן השו"ע אבל אין ראייה ממרן כי אנו נוהגים בברכות השחר כהאר"י. א. מה דעת מרן הגרע"י ומרן רה"י בנידון זה האם גר יכול לברך שלא עשאני גוי? ב. האם גר המברך יש לו על מה לסמוך?

הרב אברהם מאזוז

גר אינו יכול לברך שלא עשני גוי שהרי נעשה כגוי מה שאין כן סומא שיכול לברך פוקח עורים שמשמעותהשהקב"ה פוקח עיני העורים, וזה נכון גם אתם הסומא עצמו לא נפקחו עיניו כיון ששבח זה שייך בהקב"ה מה שאין כן בברכת שלא עשני גוי  שהמלים "שלא עשני" משמעותם שהשם יתברך לא עשה את המברך גוי, וזה דבר לא נכון ולא שייך לומר דבר שלא נכון בברכה.

ולכן גם לפי האר"י ז"ל גר אינו יכול לברך שלא עשני גוי ודין זה מוסכם בין האחרונים ההולכים בדרך הפשט וההולכים גם בדרך הקבלה

ולכן גר המברך "שלא עשני גוי" יש להסביר לו שלא יברך ברכה זו בשם ומלכות.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0