Loading
Menu
שאל את הרב
print
אא

מה הטעם שאין אנו כורעים בתפילה (אבות תחילה וסוף ובהודאה תחילה וסוף) כפי תקנת חז"ל- דהיינו כריעה על ברכים (כדאיתא בגמרא- כריעה על ברכים, וכ"פ הרמב"ם ז"ל בהלכות תפילה)? וכן האם המתפלל ביחיד רשאי לכרוע על ברכיו, והאם עדיף לעשות כך בתפילה ביחיד (או בבית הכנסת במקום שאין רואים)?

Jo

נראה דלא קאי (כריעה, בברכים שנאמר מכריע על ברכיו) אכריעות שבתפלה שלא שמענו ולא ראינו מעולם מי שכורע על ברכיו, אלא קאי לפרושי כריעה דכתיבא בקרא, ולשון תורה לעצמה ולשון חכמים לעצמם וכו', ומ"מ נראה שבזמנם היו כורעים ומשתחוים ממש כלשון הפסוק, אבל בזה"ז אין לעשות כן דמחזי כיוהרא, מיהו יש לכרוע גם בברכיו כלומר לכופף ברכיו מעט כדאיתא בזוהר. (הגר"א מאדאר בקונטרס אלה הדברים) וכן ראיתי עוד בשם סידור היעב"ץ שאנו לא כורעים היום שאף אדם חשוב אינו רשאי לפול אא"כ נענה כיהושוע בן נון, ועוד שבמקום רצפה הוא איסור תורה וכו'. ע"ה עובדיה מאזוז ס"ט

שאלת המשך:

ראיתי שמשמע בגמרא וגם הרמב"ם (הל' תפילה פ"ה הל' יג) בצורה מפורשת "כריעה האמורה בכל מקום על ברכים" ואם כך מדוע אין אנו עושין כך ? (גם קראתי בספר על הרבי מאיר אבוחצירא ותיארו שם את צורת תפילתו והוא דווקא כן נהג כך) 

הרב יהונתן מאזוז

לדעת מרן ראש הישיבה שליט"א יש לכופף הברכים בשעת ההשתחויה בתפלה, וכנראה זה מה שנהג הגר"מ אבחוצירא שהזכרת, כי להתכופף יותר מדאי אמרו חז"ל בתלמוד שזה יוהרא 

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
×
ArabicEnglishFrenchHebrew