שאל את הרב
print
אא

ברצוני לשאול לאור דברי הבן איש חי בשנה ראשונה פרשת וישלח שמסביר שראוי ונכון לישן בחצי הראשון של הלילה הן מבחינת רבוד הפשט והן מבחינת הסוד, כיצד מסתדר עם זאת הרמב"ם בהלכות דעות פרק ד' הלכה ד' שאומר לישן בחצי השני של הלילה? וכן האם מה שכתב הרמב"ם "עד שתעלה השמש" הכוונה לנץ החמה? וא"כ יוצא שלפי הרמב"ם לא צריך להתפלל בנץ? ולסיכום: כיצד נכון וראוי לאדם שלא מחויב למסגרת לנהוג בעניין זמני השינה:האם לישן בחצי הראשון או בחצי השני?

הרב עוזי מיימון

שאלה זה נשאל הראשל"צ רבנו עובדיה יוסף זצ"ל בהליכות עולם (שם) שמהרמב"ם משמע שיהיה בסוף הלילה ע"ש והעיר ביפה ללב ח"ב קונטרס אחרון סימן (רל"ט אות ה') דלפי הרמב"ם צריך לקום כשתעלה השמש כדי שיתפללו בנץ החמה [לפ"ד משמע שתעלה השמש היינו אחר עה"ש] שזה לא כמו שכתב הש"ע (ר"ס א') שיהא הוא מעורר השחר.

ובאמת כתוב בגמ' בברכות (ס"ב ע"ב) ששינה טובה בעלות השחר כאסטמא לפרזלא.

ועיין בספר הליקוטים על הרמב"ם שמקשה אע"ג שאמרו שהקב"ה בוכה על ת"ח שאינו עוסק בתורה באשמורה התחתונה, די"ל דרמב"ם ז"ל מדבר בדרך הבריאה, אבל אם ת"ח לא הקפידו בדרך הבריאה כשמתנגד לעבודת השם.

ויש ספר בן איש חי עם ביאור חומת איש שכתב בביאורים (ג) בשם רבנו עובדיה ז"ל בקושיא זו, שהרופאים אומרים כהרמב"ם בזמן הזה, ואח"כ הביא בשם ספר אורחות ציון ח"א (דף ה') שכתב בשם אביו כי בדור זה ירדה חולשה לעולם ונשתנו הטבעים והתנאים, ואם יבקש אדם לישון בתחילת הלילה ימצא אלף מוקשים והפרעות ואפשר שישתקע בשינה עד הבוקר ע"כ ולכן הנהיג בישיבתו ללמוד עד חצות הלילה ע"כ ולענ"ד אדם השליט ברוחו ויוכל להשכים קום בחצי השני של הלילה (ולא יפחת משש שעות שינה) זה עדיף דהרבה הפליג הזהור הקדוש בלימוד אחר חצות לילה ותיקו"ח וחיבור יום ולילה בתורה וכן נהג מ"ז הגר"ש חיראיריזצ"ל זיע"א.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0