שאל את הרב
print
אא
מחילה, אבל מה שכתב כבודו "ברור שגם מה שנעשה לאדם ע"י בעל בחירה הכל הוא בהשגחה פרטית וברצון הבוי"ת" - אינו ברור כלל, אלא משמע אחרת לגמרי מהרמב"ם והרמב"ן ועוד ראשונים, שלדעתם יש דברים שתלויים בהשגחה ויש שהקב"ה משאיר לחוקי הטבע. דווקא דעת החולקים (שמצדדים בהשגחה פרטית מוחלטת לכל אדם) קשה מאוד ליישוב עם הבחירה החופשית ועם המציאות הנראית בעולם.

הרב רזיאל כהן

כבודו צודק ולא דייקתי בזה, אכן הדבר שנוי במחלוקת אבל בדורות האחרונים אולי בעקבות התפשטות הקבלה והחסידות כמדומה דסוגיין דעלמא כדעת חובת הלבבות (שער הביטחון פ"ג) ודעימיה. שההשגחה מוחלטת גם לגבי בעל הבחירה וכמו שאמר יעקב על לבן "ולא נתנו אלקים להרע עמדי" וכן אמר הלל הזקן "על דאטפת אטפוך" בלי חכמות והתפלספויות. ושוב ראיתי שהאריך בזה בשו"ת אדרת תפארת ח"ג סימן ע"ב ע"ג מפי ספרים וסופרים.
הקושיא מהבחירה חופשית יש ליישבה, מכיון שלא מדובר כאן שהקב"ה תופס את החוטא מלחטוא, אלא הוא מגין על הצדיק שלא מגיע לו לקבל מידיו (וכמו שיישב הרמב"ם ענין העונש לפרעה) 
והקושיא מהמציאות- היא קשה גם משאינם בעלי בחירה, וכי לא מצינו צדיקים הנהרגים ע"י בע"ח, או בשגגה בתאונות בלי כוונת מכוין. והכלל בכלל שאלת משה רבנו לקב"ה, והשיבו ע"ז הקב"ה, "וראית את אחורי ופני לא יראו".
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0