שאל את הרב
print
אא
שאלה לגבי נידנוד ילד בנדנדה במקום שאין בו היתר טלטול (כגון ברה''ר או בכרמלית) - יש נדנדות שבשעת הנדנוד הילד עובר יותר מד''א, כלומר שיש יותר מד''א מהקצה העליון שהוא מגיע מלפנים בשעת הנדנוד, ועד הקצה העליון שהוא מגיע אליו בשעת הנדנוד מאחוריו - וחשבתי שאם אביו הוא זה שמנדנדו אז יש בכך איסור. אמנם לא יכול להיות איסור דאורייתא, הואיל וחי נושא את עצמו, ועוד שאין כאן עקירה והנחה גמורה, אך עכ''פ מידי איסור דרבנן לא יצאנו. אעפ''כ פשיטא לי שילד המתנדנד לבדו על הנדנדה, לא שייך לומר שהילד עובר על איסור טלטול, שאין אדם מצווה שלא לטלטל את עצמו. וגם לא נראה שיש איסור לטלטל את הנדנדה, שכן כל דבר שדרך שימושו להיות נטוע בזוית אחד ולהטלטל בקצהו השני לא מצאנו לאסור בו משום טלטול ברה''ר, ולכן מותר למשל לפתוח דלת של בית לתוך רה''ר. אמנם כל אלו סברות שחשבתי בעצמי, אך לא הצלחתי למצוא מי שיתייחס לנידון זה

הרב רזיאל כהן

הסברות האחרנות שכתבת, נראה שהן טובות ובריאות, ומצינו דייון דומה בספרי האחרונים לעניין טילטול "כסא גלגלים" (עיין מנוח"א ח"ג עמ' שנ"ד) אך טעם ההיתר שם אינו שייך בנדון שלנו.
ומ"מ כמדומני שמחמת המציאות בדרך כלל רוחבה של הנדנדה אינו יותר מג' טפחים על ג' טפחים, ונמצא שהיא נחשבת כמקום פטור שאין בו איסור טלטול כלל (עיין סימן שמ"ה סעיף ט' ובמשנ"ב שם סק"ל) כל שהוא גבוה מג' טפחים עד ט' טפחים. מלבד זאת מה שכתב כת"ר בפשיטות "שאע"פ שאין כאן עקירה והנחה גמורה מ"מ מידי איסור דרבנן  לא יצאנו" לא ידעתי מנין לו, ולענ"ד אין כאן עיקרה והנחה כלל ועיקר. וכל שכן שבדר"כ מדובר בגינה שהיא כרמלית, וחי נושא את עצמו, שאין צריך להחמיר בדבר.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0