שאל את הרב
print
אא
שלום רב, שאלה שעולה מתוך מסכת ברכות א משנה ה. ישנה מחלוקת בין חכמים לבן זומא לגבי "כל ימי חייך" שחכמים דרשו ימי חייך- העולם הזה, כל ימי חייך-ימות המשיח. בן זומא דרש לפי החלוקה לעיל "הימים" ו"הלילות" ובן זומא הביא פסוק מירמיה "ולא יאמרו חי ד' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים כי אם חי ד' אשר העלה ואשר הביא מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם" והודו לו חכמים שגאולת ישראל משעבוד מלכויות עיקר ויציאת מצרים טפל לו אך עדיין יזכירו י"מ. קודם כל עולה גם לפי חז"ל שבחרו בפסוק זה וגם מדברי הנביא עצמם שהגדרת ימות המשיח זה קיבוץ הגלויות והעצמאות המדינית ללא קשר למצב הרוחני, להשראת השכינה, לניסים ולהגעת מלך המשיח. יוצא שלפי חכמים מזכירים י"מ בימים בתקופתם, זמן הגלות ובימים אחרי הגאולה שזה ימות המשיח. ולפי בן זומא מזכירים י"מ בימים ובלילות ואין מזכירים כלל בימות המשיח (בק"ש) לא בימים ולא בלילות. ונקבעה הלכה כבן זומא. אם כן, האם אין אנחנו מברכים היום ברכה לבטלה? האם לא צריך לבטל פרשה שלישת בק"ש? קביעת תקופתנו האם אנו בימות המשיח יש לכך נפקא מינה הלכתית ולא רק ויכוח תיאולוגי אמוני

הרב יהונתן מאזוז

חז"ל אמרו ביקש הקב"ה לעשות חזיקיהו משיח אלא שקטרגה מידת הדין וכו' ובימי חזיקהו היה שלום בארץ, וכבוד ה', וביהמ"ק בנוי, וישראל על אדמתם, ועדיין צריכים למשיח !!!
ועוד אמרו בברכות (ל"ד ע"ב) אין בין העוה"ז לימות המשיח אלא שעיבוד מלכויות בלבד ע"ש פירשו של דבר - כל זמן שאמריקה שלוטת במה שנעשה כאן בארץ, והערבים עושים בעוה"ר מה שרוצים, עוד לא בא המשיח. וכבר נודע דברי הרמב"ן למלך ספרד, שאם כבר בא המשיח, אז ישחרר את צבאו שנאמר וכתתו חרובותם לאתים וכו' 

שאלת המשך: עוד בעניין הנ"ל

א. לא טיב התקופה קובע אם אנו נמצאים בימות המשיח- אפרט בהמשך. חיזקיהו לא יכל להיות משיח ללא עצמאות ושלטון פוליטי ולמדתי שמשיח בן יוסף הוא ההכנה למשיח בן דויד. תחילה גאולה פוליטית שהיא היסוד והבסיס לגאולה הרוחנית שתשפיע על העולם כולו. שכן כל אידיאל אף הנעלה ביותר זקוק למסגרת כדי שיהיה אפשר להגשימו. ב. חז"ל שחיו בזמן הגלות אמרו במפורש שמה שמבדיל בין זמנם לימות המשיח הוא שיעבוד המלכויות ולפי הדיון במסכת ברכות עולה בבירור שהקריטריון הוא קיבוץ הגלויות והעצמאות המדינית שכן חז"ל בחרו את הפסוק מהנביא ירמיה שמזכיר את קיבוץ הגלויות ולא את הניסים בניגוד לדברי הרב. ויש לשאול היכן ראו חכמים שהפסוק מדבר על ימות המשיח? מכאן לומדים שלדעת חכמים ימות המשיח מתאפיינים בשני הקריטריונים האלו- קיבוץ גלויות ועצמאות מדינית, וכיוון שלמדינת ישראל יש דין מלכות תמה גלות אדום, אם כן אנו בגאולה. עולה מכך שהניסים ומלך המשיח הוא שלב אחר בגאולה. במחילה אשלים סעיף ג בפניה הבא

הרב יהונתן מאזוז

א. לחזקיהו ולבית חשמונאי היתה עצמאות ושלטון פולטי הרבה יותר מהיום. הם לא היו תלויים באימפריות אלא נפלו לפניהם. משיח בן יוסף הוא אדם קדוש מורם מעם שיעשה את מלחמות ישראל לפני בא משיח בן דוד, ואפילו משיח בן יוסף עוד לא זכינו לראות.

ב. אבל מדובר בקיבוץ גליות בדרך נס כמבואר בישעיה י"א, וזו כוונת הכתוב בירמיה כמבואר בתרגום יונתן. ואם לא כן במה חשוב זה מיצ"מ? ומה ששאלת מהיכן למדו חז"ל שמדובר בימות המשיח? הדבר ברור שקיבוץ גליות הוא חלק מתהליך הגאולה. אבל הוא אינו הגאולה וכמו שאנו מתפללים בתפילת עמידה - קיבוץ גליות -נפילת שלטון בג"ץ- איבוד המינות- חיזוק הרבנות הראשית ושאר החכמים ואח"כ בנין בית המקדש וביאת משיח צדקנו.

(איני יודע ע"פ מה קבעת שיש למדינת ישראל דין מלכות אולי כוונתך לדינא דמלכותא דינא? אבל זה לא קשור לזה).

שאלת המשך: עוד בעניין הנ"ל

במחילה כבוד הרב, המשך תגובתי ג. פשוט שאנו נוהגים כפי שהורו לנו חז"ל וכתוב שרבי אלעזר בן עזריה לא זכה שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא. חכמים טענו שפרשה שלישית יש לקרוא בבוקר בלבד אם כן זה חידוש שצריך לקרוא גם בלילה וכך נקבע אחרת עוברים על הוראת חז"ל. אם כך נקבע, עולה שבימות המשיח צריך להפסיק לקרוא פרשה שלישית בק"ש (שהלכה כבן זומא שמזכירים יציאת מצרים בימים ובלילות ולא מזכירים כלל בימות המשיח) שעניינה הזכרת יציאת מצרים וזה היה כל מטרת הדיון

הרב יהונתן מאזוז

במחילה בתשובתי הקודמת תפסתי את כבודו על המלים "ברכה לבטלה" ועתה אני רואה שכבודו חזר בו ומדבר על שינוי מתקנת חז"ל.

והנה יש כמה דברים בתפלה שלכאו' אפילו בימינו קודם בא המשיח היו צריכים להשתנות מכל מיני סיבות - כמו ברכת ברך עלינו רק מז' בחשון ועוד אחרים- ואין לנו רשות לשנות ולנגוע עד כי יבוא שילה ולו יקהת עמים ויחדש את הסנהדרין ביב"א

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0