שאל את הרב
print
אא
מחילה מכבוד הרב הכותב אבל ברצוני לחדד כמה דברים בשאלה. א. השאלה בעיקר התייחסה למה כתבתם בסידור איש מצליח ע"י חופה בקידושין ולא חופה וקידושין הן בחתימת הברכה והן סמוך לחתימה. ובכן דעת מרן השו"ע בסי' לד לחתום מקדש ישראל בלבד ודעת רמ"א לחתום מקדש עמו ישראל ע"י חופה וקידושין. והנה אם אנו כבר נוהגים כרמ"א יש לחתום מקדש ישראל ע"י חופה וקידושין בואו ולא בבית. בעל העיטור שהוזכר בב"י היא דעת יחיד למרות שכך פסק בשו"ע לחתום בקידושין סמוך לחתימה אינו מובן מדוע זנח את כל הראשונים ונקט כדברי העיטור, ועוד בעל העיטור חתם מקדש ישראל בלבד לכן אין להביא ראייה מדבריו לעניין החתימה. ב. בברית כהונה אבן העזר מערכת חית אות א כתב חופה וקידושין וכתב אין לשנות. וכן בספר קול יעקב הובא צילום הברכה בספר מדות הרחמים עמ' עז גורס חופה וקידושין, ולמרות שהגאון מהרח"כ כתב חופה בקידושין אינו מובן למה שינה מדעת רבו ומספר קול יעקב? ג. הייתי מציע לכת"ר לעיין בבה"ג הנ"ל וכן בסדר רב עמרם גאון סדר אירוסין ונישואין וכן בסידור בית עובד ולראות שהנוסח חופה וקידושין, ובשאילתות פרשת חיי שרה שאילתא טז הנוסח קידושין וחופה. תודה

הרב יהונתן מאזוז

א. פשט המנהג ברוב ארצות הגולה דלא כמרן (בס' ל"ד שהזכרת) לענין החתימה, אלא נהגו להוסיף ע"י חופה וכו' וסמוך לחתימה פסק מרן שם לומר בבי"ת. ולכן גם אם נהגו כהרמ"א לענין החתימה שיש להוסיף תיבות אלו, אבל לענין בב' או ו' נחלקו המנהגים, ואם בג'רבא נהגו בו' בתונס נהגו בב' וכן מנהג ארץ ישראל ובגדד ועוד כמבואר באורך ביבי"א (ח"ה חאהע"ז סימן ו' אות ג') והוא מתיישב על הלב יותר כמ"ש הבא"ח (ש"ש פ'שופטים אות ג' והו"ד ביבי"א שם) 
ב. אדרבא מרנו הרב בברית כהונה הוק"ל שזה נגד מרן וע"ז כתב כיון שנהגו אין לשנות וא"כ בא"י שנהגו בפרט זה כמרן למה לשנות כמור"ם?וא"כ אדרבא כיון שמרן מוהרח"ך כתב כן, ויש לו סמוכות חזקים ממרן והבא"ח ושהכי מסתבר (ויתכן שכתב כן בא"י ולא בחו"ל) א"כ שפיר הדפיסו כן בסידור דידן.
ג. כל הראשונים שציינת הביאם מרן היבי"א ואעפ"כ פסק כן, ודי בזה.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0