Menu
שאל את הרב
print
אא

לק''י במחילה מכבוד הרבנים. הרב שלמה זלמן אוירבך שם רק ניסה לתרץ למה הספרדים ההולכים אחר מרן לא מברכים על השוקולד העץ, ולא שסובר כך. וגם בענין הפופקורן וכו', איך נאכל חי כמות שהוא אחרי בישול? והרי נתבשל! אלא לא נאכל כלל חי. ומה נעשה גבי ורדים המרוקחים בדבש שפסק מרן סי' רד ס''יא לברך אדמה? הרי אינם נאכלים כמות שהם חיים! יעויין בבית יוסף. ואעפ''י שהרבה אחרונים כתבו לברך שהכל לאו מטעמא דאינם נאכלים חיים אלא כיון שבזמנם לא היה דרכם בכך. ובעניותי כתבתי מאמר על ברכת השוקולד והוכחתי לדחות את הטעמים לברכת שהכל, דלכולי עלמא יש לברך בפה''ע.

הרב צוריאל רבי

הדבר ידוע שכן היתה דעת הגרש"ז זצ"ל וכמו שבא אליו נכדו הקטן ושאלו מה מברכים על שוקלד, ענה הרב תשאל את סבתא וענתה הרבנית "שהכל" וכשנשאל הרב ע"י בני ביתו שהם סיפרו מעשה זה אמאי לא ענה הוא עצמו השיב להם כיון שלפי דעתי צריך לברך העץ אלא שנהגו העולם לברך שהכל אין אני יכול לומר הפך דעתי ומצד שני איני רוצה לשנות ממנהג העולם,ע"כ ועכ"פ גבי קרונפלקס המדובר ביברת "תלמה" ששם ההכשר הוא בד"ץ העדה החרדית כתוב במפורש ברכתו שהכל אלא שששם טוחנים את התירס כמ"ש ברכיבים משא"כ בחברה הנ"ל שאין טוחנים לפי עדות השואל ומ"מ כבר כתב בספר הלכה ברורה (ח"י בסופו בשו"ת אוצרות יוסף סימן י') דכל חטיפים שנעשו מתירס באופן שנשתנה טעמם מברכים עליהם שהכל ואפילו אם נעשה מתירס שגידלהו במיוחד לשם עשיית דברים אלו, ומרן הגר"ע יוסף בהסכמה שם בראש הספר הסכים עמו ונסמך על מ"ש בשו"ת יבי"א ח"ז שהזכרתי לעיל גבי הלדר וכדורי פלאפל, ע"ש ויבוא הכל על נכון בקרונפלקס הזה שנשתנה  (וחוץ מצבע לא נראה כלל שנעשה מתירס) והטעם שונה והוא ברור כנלע"ד

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן