שאל את הרב
print
אא
אני עובדת במקום ציבורי ואני מכינה טוסט אבל עוטפת אותו בנייר אפייה,האם מותר לי להשתמש בטוסטר אפילו שהוא לא טבול?

הרב רזיאל כהן

אי אפשר לסמוך על העטיפה בנייר, רק באופן שדרך השימוש בכלי תמיד הוא ע"י הפסק נייר (הוראה ברורה סימן ק"כ ס"ק כ"א). ולכן בטוסטר שרוב העולם לא רגילים להשמש בהפסק נייר, צריך להימנע מלהכין בו טוסטים עד שיטבילו אותו (או שיתנהו במתנה לגוי, ויחזרו להשאיל אותו מן הגוי) וזכות הרבים תהיה תלויה בך.

שאלת המשך:

במחילה הרי יש כמה וכמה שמיקלים בטוסטר שהוא מחובר לקרקע שאין צריך טבילה וכן נראית דעת מרן הגר"ע עיקר בהערות בהליכות עולם למרות שבהלכה למעלה כתב שיש ליתן לגוי

הרב רזיאל כהן

הרי אתה מודה שהגרע"י למעשה לא היקל בזה, וכי אני אקל יותר ממנו?
מלבד זאת בספר פסקי משה של רבי משה פרזיס נר"ו דחה דעה זו בתוקף בדברי טעם.

שאלת המשך:

במחילה ראשית נראה מדברי רבינו עובדיה זצ"ל שהעיקר להקל בזה ולרווחא דמילתא כתב שיש ליתן לגוי וע"ש, ושנית אתמהה שמשווים אתם גדולים לקטנים בקלות יתירה שר"מ פרזיס שליט"א כבודו במקומו מונח אבל הרב חלקת יואב ועוד גדולים אינם ראויים להשוואה לאחרונים בני זמנינו.

הרב רזיאל כהן

א. אילו היתה השאלת מציגה בפנינו מקרה שלא ניתן להטביל היה מקום לדון בזה ע"פ הסברות שהזכרו בהליכ"ע בהערות למטה אבל בנידון דידן יש פיתרון פשוט ומוסכם ולמה לנו להקל למעשה יותר מהגרע"י עצמו.
ב. כעת אין לפני "פסקי משה" של הרמ"פ לעיין בו שינית. אבל אם דיבר דברי טעם, ודאי אין לפסול דבריו רק מפני שנולד 100 שנה אחרי הגאון חלקת יואב

שאלת המשך:

לא הבנתי. השואלת אומרת שאין לה אפשרות לטבול את המכשיר (ועוד אגב המכשיר לא שלה ועיין שו"ת מנחת שלמה שמותר להשתמש בכלים של מלון לא טבולים כי החיוב על הבעלים של המכשיר וכאן היא לא הבעלים, אע"פ שלא מורים כן לכת' חזי לאיצטרופי)

מערכת האתר

הרב נר"ו כתב שאם יש פיתרון למה לנו להיכנס לקולות, אולם אם באמת אין פיתרון ורוצה לסמוך על המקלים אין הכי נמי, ואין זה דומה לבעל אולם וכדו' ששם טעם ההיתר הוא מפני שכלים אלו חשיבי כעומדים לסחורה ולכן אפשר לסמוך להקיל אולם כאן אין בעל הבית קנה את הטוסטר לסחורה אלא עבור העובדים שיוכלו להשתמש בזה שימוש פרטי

שאלת המשך:

 אבל הטעם של הרב מנחת שלמה לא בגלל שזה כלים העומדים לסחורה כמ"ש הרבה אחרונים בענין זה, אלא טעמו המקורי שהחיוב הוא על בעל הכלים ולא על המשתמש וע"ש.

הרב רזיאל כהן

הצדק עם כת"ר בהחלט, אבל סוגיין דעלמא דלא כהרב מנחת שלמה, ולכן לא התייחסו לזה בתשובה הקודמת והתייחסו רק לצידוד נוסף (שלא הזכרת) וגם אותו דחו.
אגב בדברי השואלת לא נזכר "שאין לה אפשרות לטבול" אלא שחיפשה קולא אחרת (עוקפת) וע"ז השיבותיה בפרטות.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0