Menu
שאל את הרב
print
אא

בשיעור של מוצ"ש תזריע-מצורע דיבר מרן ראש הישיבה שליט"א בענין מדוע בחרה יעל להרוג את את סיסרא ביתד, והרי היה לה סכין מטבח, וענה שאסור לה חרב משום לא יהיה כלי גבר על אישה (רש"י). השאלה היא שזה נכון לגבי חרב, אבל לכאורה סכין מטבח אינה דומה לחרב, כי חרב עשוי לכך לשמש בתור כלי נשק, אבל סכין מטבח דרך האשה להשתמש בו, ומה בכך אם כמו שחותכת בו ירקות, תחתוך בו גם את ראשו של סיסרא ? ב. עוד, הסכין מטבח יותר זמין להביא אותו מהר לפני שהרשע הזה יתעורר ויתפקח משיכרותו, יותר מאשר יתד (שאולי הוא תקוע באדמה וצריך לעקור אותו משם קודם) ?

הרב שלמה יהונתן מאזוז

א. ראיתי בספר ישמח לב (ח"א דרוש לברית מילה עמוד ר"ב) שהקשה כעי"ז על צפורה מדוע לא מלה בסכין, ואחר שהביא מעשה דיעל הנ"ל, תירץ לפ"ז שהריגה בסכין הרי זה בבחינת לא ילבש ע"ש
2. אמת אמרת שהסכין יותר זמין מהיתד וזהו בדיוק מה ששיבחוה חכמים שסיכנהעצמה בשהיה מועטת בשביל שלא לעבור על ילבש. 

שאלת המשך:

תודה רבה לכבוד הרב על התשובות. א. מדוע התורה החמירה כ"כ באיסור לא ילבש והחילה אותו גם על סכין שאינו כלי נשק, שדרך הנשים להשתמש בו, כיון שהן מטפלות יותר בצרכי הבית ובמאכלים לחתוך את הפירות והירקות וכו', ובפרט כיום, שרוב הסכינים עשויים לכך, כי כלי הנשק הנפוץ כיום הוא האקדח ולא הסכין (זה בד"כ מה שמאבטחים בכל מקום נושאים עליהם), אם כן, מדוע עדיין התורה מחשיבה את סכין המטבח ככלי גבר דווקא ? ב. בעניין מה שחכמינו שיבחוה שסיכנה עצמה וכנ"ל- האם אין על מעשה כזה שום תוכחה משום צד (הרי ברור לנו שאם סיסרא היה קצת חוזר לעצמו ומתגונן על חייו בשהייה מועטת זו, היינו אומרים על מעשה יעל לחפש יתד במצב כזה: "אל תהי צדיק הרבה." ובמקום שיש פיקוח נפש ודאי שהדבר דוחה לאו של לא ילבש. רק למפרע כשהכל עבר בשלום אפשר לשבח וכנ"ל) ? בתודה גדולה לכת"ר

הרב שלמה יהונתן מאזוז

א. ראשית אנחנו מדברים על ימיהם ולא על ימינו ויתכן שבזמננו הדין אחר וצריך לעיין בפוסקים להלכה ולמעשה ואין למדין מן האגדות, ועוד שלפי מה שכתבנו לעיל בשם הרב ישמח לב שאחיזת סכין לשם הריגה היא הבעיא, א"כ הדבר מובן שאע"פ שהסכין בימינו יעודו בעיקר למטבח מ"מ במעשה הריגה נמצא שעשתה בו מעשה גברי של אחיזת נשק.
ב. יתכן גם להפך, שאם היה מתעורר ורואה אותה עם סכין סביבו היה מיד חושב שכוונתה להורגו משא"כ כשיראה אותה עם יתד לא יחשוד בכלום ויתכן ששני הסיבות יחדיו הביאוה להשתמש ביתד ולא בסכין, כמ"ש חז"ל במגילה (ט"ו ע"ב) גבי אסתר 

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew
דילוג לתוכן