שאל את הרב
print
אא

דברי הריב"ש הובאו בכמה פוסקים, ובראשם מרן הבית יוסף. ומקורו טהור בירושלמי. ולא נמצא מי שחולק עליהם. ואי אפשר לומר שכולם סוברים להחמיר בטלטול בגופו. ומסתימת כל הפוסקים שחיפשו היתרים לטלטול ולא הזכירו היתר זה דבגופו, נ"פ שלא שמיע להו כלו' לא סבירא להו. וכנראה הטעם כדכתב הריב"ש משום דחמץ חמירא שהוא אסור בהנאה, ועוד שמא יבוא לאוכלו.

הרב רזיאל כהן

מדברי הריב"ש לא נראה כלל שיש שום חומרא בחמץ על שאר מוקצה לענין זה, ורק לטללו בידים "להדיא" (כלשונו) אסור משום שמא יבוא לאכלו, אבל לדוחפו בקנה (כגון בחול המועד) התיר.
עלינו לזכור שדברי הריב"ש שהביאם מרן בב"י, השמיטם מן הש"ע, ורבו האחרונים המצדדים דבכה"ג אין דעת מרן מסכמת לדבריו. בנוסף לכך, כלל נקוט הוא בידינו "סוגיא בדוכתא עדיפא" ובודאי שהלכות מוקצה נחשבות סוגיא בדוכתא לעניינו.
עכ"פ איני אומר קבלו דעתי ואם נראה לכת"ר שהדבר אסור ודאי אינו צריך רשות ממני להורות כן 

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0