שאל את הרב
print
אא
לכאורה טלטול בגופו אסור גם כן כדין טלטול מן הצד, שאמרו הפוסקים שאסור (ריב"ש סימן תא, ביאור הגר"א תמו, וע' ערוה"ש תמו י), כיון שהוא לצורך דבר האסור (ומקורו בירושלמי פסחים ב ב). ולכאורה אם היה מותר לטלטלו בגופו לא משתמיט אחד מן הפוסקים לכתוב זאת, ואנו לא מצאנו שהתירו אלא רק כפיית כלי.

הרב רזיאל כהן

1. מהגמרא (פסחים ו' ע"א) שלא התירה אלא לכפות כלי על החמץ, אין ראיה לאסור טלטול בגופו, דאפשר שאם ידחפנו ברגלו לרה"ר אין בזה תועלת, שעכשיו אדרבא עלולים בני רשות הרבים להכשל בחמץ זה. ואמנם מהריב"ש (סימן ת"א) דמיירי כשחמץ נתגלגל מגגו של הנכרי לגגו של הישראל ואפילו הכי אסר לגלגלו חזרה לגגו של הנוכרי מוכרח שמחמיר בזה, אולם ייתכן שהריב"ש סובר כסברת החזו"א שטלטול בגופו אסור, אבל לדעת מרן הב"י (סימן שמ"א) להקל בזה, וכן דעת הרמב"ן ועוד (עיין מנוח"א ח"א עמ' ש"ל-של"א) והכי נקטינן
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0