שאל את הרב
print
אא
בעניין קביעת הלכה כדברי רבינו האר"י שסותרת דברי הפוסקים הפשטנים כתב הרב עובדיה זצוקל"ה דהעיקר כהפשטנים בזה, אבל שהזוהר חולק על הפשטנים הלכה כהזוהר, וטעמו משום שדברי האר"י הם מאליהו הנביא וקיימא לן לא בשמים היא, ותמוה הלא גם דברי הזוהר הם מדברי האר"י ומה תירץ בזה מרן הגר"ע? ועוד החיד"א בברכ"י סימן לב כותב לחלק בין גילוי אליהו הנביא זל"ט דלא אמרינן בזה לא בשמים היא.

הרב אדיר כהן

מה שכתבת "שדברי הזוהר הם מדברי האר"י" לא מובן כלל, והרי הזוהר קדם לרבנו האר"י ז"ל באלף חמש מאות, 
ובעיקר הדברים, גם לגבי הזוהר סובר מרן הגר"ע זצ"ל שאם מפורש בש"ס בבלי או ירושלמי אחרת נקטינן כהש"ס (עיין לדוגמא בשו"ת יבי"א ח"ו סימן ל"א אות א') 
ובכל ענייני כללים אלו יש אריכות גדולה הן בספרי מרן הגר"ע זצ"ל והן בספרי שאר האחרונים, לכאן ולכאן ומי שילמד במתינות דבריהם יבין טעמי המחלוקת בעניין זה ואכמ"ל,
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0