שאל את הרב
print
אא
האדר"ת (הודפס בספר זכרון פחד יצחק לגר"י הוטנר. עמ' תרנ"ט אות ג'), הן רבי זירא כהן היה, ומשכך על רבי אבהו לכבדו בזימון? אין זאת, אלא שביום מן הימים פסקה כהונתו של רבי זירא! גאב"ד קארלסבורג, הג"ר יחזקאל ראטה גם הורה הלכה למעשה שנה שעברה (פסח תשע"ו) וקידש את אשתו בפני שני עדים אחרי שהתעורר ממות קליני נראה לי שהרב מציין את המקורות הבאים והמהרי"ט אלגאזי בשו"ת שמחת יום טוב (סי' סא, דף ר"י ע"ד),הגאון רבי אפרים לניאדו בשו"ת דגל מחנה אפרים (חאה"ע סי' א, דף יט ע"ד) חסד לאברהם מה"ת (חאה"ע סי' יד)

הרב יעקב כהן

בדברי האדר"ת כתוב שדבר זה הביאו לידי גיחוך, ע"ש ובשו,ת דגל מחנה אפרים כתב באמת שאם מת ממש כמעשה דר"ז ששחט בו שני סימנים צריך לחזור ולקדש, אבל בנראה כמת כההיא מעשה דאבל רבתי אם חזר וחיה א"צ קידושין שניים מבעלה ולא עוד אלא שאף אם קידשה אחר לא חיישינן לקידושיו, דמסתמא חי היה אלא שחשנוהו כמת, ע"ש. גם מהרי"ט אלגאזי מיירי במת מיתה גמורה כמבואר בלשונו שם, משא"כ בנ"ד שלא שייך לומר כן ודאי אין לצרף אפילו לספק סברא תמוהה זו, ובפרט שיש כאן ס"ס להחמיר שמא כהכנה"ג ומרן החיד"א דלא פקעי קידושין מינה ושמא כסברת הרב דגל מחנה אפרים דדוקא בשחט בו סימנים וכיו"ב פקעי קידושין ולא בנראה כמת 
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0