שאל את הרב
print
אא
קשה לי מאוד לבחון את היראת שמים, רוב הבחורים היו נראים לי בחורים רגילים שלא היה משהו מיוחד שראיתי. זה דבר חשוב לי מאוד בחור שירצה להשתנות בחיים ולהתקרב אל ה' תמיד תמיד! ושירצה בצניעות אמיתית של האישה. אני התחזקתי מאוד מצניעות ממה שהייתי בעבר, והשאיפה שלי זה להתחזק ולהגיע לצניעות גדולה! שאני שואלת את הבחור שאלות כאלו, חלקם אומרים "ברור שאני רוצה", אבל הברור לא נשמע כל כך ברור.. ובעניין הצניעות כמה אמרו לי לא צריך להגזים בצניעות.. יש הלכות ולפי זה הולכים, אבל בשבילי בצניעות אין הלכות ברורות כל בחורה שמחמירה ומתחזקת יותר זה יותר טוב ואין פה עניין של סוף.. האם בחורה צריכה להרגיש שזכתה בבחור מיוחד! האם אני מורידה בחורים סתם, בזה שאני אומרת טוב הוא בחור רגיל לא מצאתי בו משהו מיוחד .אני בחורה טובה ממשפחה שזכיתי ברוך ה', אני לא הבחורה הכי צדיקה, אבל יש לי דעות והשקפה נכונה, ואני חושבת אולי אני מחפשת את הבחור הטוב הזה והצדיק שלא בטוח מגיע לי, איך אני יודעת על יראת שמים?והאם אני צריכה להרגיש שזכיתי בו?

הרב דקל כהן

הקב"ה הוא היחיד אשר בוחן ליבות וכליות בני אדם ורק הוא יודע בוודאות אם פיהם וליבם שווה, ואם התנהגותם החיצונית משקפת את רצונם הפנימי, אנחנו בני אדם אף פעם לא נוכל לברר דבר זה בצורה וודאית, אך בכל זאת נוכל ע"י השתדלות להגיע ע"פ רוב להבנה הקרובה לאמת מהי הפנימיות של אותו אדם בענין זה או אחר. כמובן ששאלה ישירה המשקפת את בבירור מהי התשובה שרצונך לשמוע על פי רוב לא נוכל ללמוד מכך כלום כי הנשאל יענה את מה שמבין שהשומע חפץ בו (אלא א"כ הוא אדם ישר ואמיתי כ"כ) ועם זאת לפעמים אפשר ללמוד מעט מסגנון התשובה והנחרצות שבה.
הדרך לברר באופן נכון יותר ענין זה או כל ענין אחר כיוצ"ב , היא לשאול בצורה שלא יהיה ניכר כלל מהי דעתך בענין זה והיינו למשל בענין צניעות להעלות את הנושא לדיון בצורה שבו מציגים את שני השיטות בצורה שווה עד כמה שאפשר (הן מצד אריכות ההסבר והן מצד איכותו לא צד אחד בצורה קולחת וצד אחר בצורה רפה) יש סוברים כך וטענותיהם כך וכך ויש סוברים כך בטענות אלו ואלו, ומעניין אותי לדעת מהי דעתך בענין זה .... או לספר סיפור שהיה בקיצוניות לכאן או לכאן ולראות את התגובה, וכן כיוצ"ב וזה דרך נכונה בענין זה ובשאר העניינים. זו היא ההשתדלות שלנו, אבל מעל לכל תמיד לפני ואחרי כל פגישה ומעשה והשתדלות, חובה להרבות בתפלה מכל הלב למלך מלכי המלאכים הקב"ה למצוא את זיווגנו האמיתי כמה שיותר מהר ולבוא בברית הנישואין. כי באמת זהו הדבר העיקרי הקובע, יתכן שננסה ונתאמץ ונבדוק וכו' וכו' ולבסוף חלילה לא נקבל את מה שחיפשנו כיון שלא היתה סייעתא דשמיא. ומצד שני יתכן שאדם ההולך בתמימות ולא מתחכם ולא מתכנן יותר מדאי ועם זאת יזכה לטוב ביותר מפני שמרבה בתפלה על כך, ומשליך יהבו אל ה' ובוטח בו ורק בו, ובעבור זאת ה' יתברך דואג למלאת לו משאלות לבו ונותן לו את המושלם ביותר, ויש להפנים דבר זה ולהשתמש בו בכל תחומי החיים, רפואה, פרנסה, הצלחה, חינוך הילדים, וכל דבר וענין שיהיה עיקר העיקרים הוא תפלה ורק תפלה!
ובענין הצניעות ישנם דברים שהם הלכות פסוקות וברורות ועליהם כמובן אין מקום להתפשר להקל , עגון ביגוד צמוד אפילו במקצת, ביגוד מעט שקוף, איפור מופרז, תכשיטים בולטים, צבע צעקני, אורך החצאית, כיסוי ראש מלא מטפחת או כובע צנוע, כל אלו זה דברים שאין בהם מקום לפשרה, וכל המקפידה בכך תבורך מפי עליון ולא תפסיד מכך מאומה אדרבה רק תרוויח כהנא וכהנא, בשאר עניינים אך צריך לנהוג בצורה מבוקרת לא להגזים כלל ולקפוץ לדרגות יותר מדאי מכמה סיבות, האחת שפעמים עושים דברים שלא שלמים איתם וזה גורם לדיכוי הטבע הנשי של האשה (אע"פ שקשה להודות בכך) ויכול חלילה לגרום לדברים קשים שאין כאן המקום לפרטם. השניה, מצד הבעל שיהיה בע"ה שכל אשה מחויבת למצוא חן בעיני בעלה וחומרות נגד רצונו יכולות ליצור דברים חמורים ואסורים, אפילו אם הבעל צדיק וחסיד, וכלל גדול בידנו שדבר חומרא או חסידות אסור בתכלית האיסור שיגרום חלילה לעבירה אחרת, ויש עוד סיבות.
המשפט הכתוב בשאלה "בשביל צניעות" אין הלכות ברורות" וכו' הוא משפט לא מקובל כלל, מה הפירוש בשביל וכי את מחליטה דברים כאלו ואחרים ע"פ דעתך?! בשום פנים אין כדבר הזה, כל דבר חייב להיות בהדרכה של רב מוכר (או של רבנית שהיא מודרכת ע"פ רב מוכר) ורק ע"פ דבריו נדע אם יש הלכות ברורות ואם אין הם גובלות בחומרות, ואם לך מתאים חומרה זו או אחרת. כל מי שעושה אפילו דברים טובים בהחלטה אישית בלי יעוץ והכוונה זהו מתכון לכישלון ועוד חסרונות חלילה.
כמו כן המשפט "יש לי דעות והשקפה נכונה" גם הוא נשמע כקביעה וידיעה אישית ולא מודרכת, וגם יש בזה הרבה חוסר ענוה בלשון המעטה. הענווה היא אבן יסוד ביהדות, ואילו הגאווה היא אחד המוקשים המסוכנים ביותר לכל יהודי, ויש לעבוד ע"כ הרבה מאוד וראשית צריך אומץ אמיתי להודות שנגועים בזה, ורק אח"כ צריך ללמוד בספרי מוסר בגנות הגאווה ועל מעלת הענווה במטרה לתקן.
ויש לדעת שלכל אדם יש מצוות או סוג מסוים של מצות שהוא מתחבר מאד אליהם מטבע וקל לו לקיימן ולהחמיר בהן עוד ועוד, אך ישנם מצוות אחרות שאינן מצוות שבאות לו בקלות אלא מקיימן בקושי רב וממעט בהן מאד או משאיר אותן לאחרים. והאמת היא להיפך שדווקא אותן מצוות שקשה לנו לקיימן הן עיקר התיקון שלנו והמטרה שעבורה באנו לעולם כי "אדם לעמל יולד" ולא לעשות הכל בקלות.
יתכן שאת מתחברת מאד למצוות הצניעות וקל לך להקפיד בה ולהחמיר בה כמה שיותר, אך אולי מצוות אחרות חשובות לא פחות קשה יותר אולי כיבוד הורים או גמילות חסידים או הארת פנים לאחרים או לדון לכף זכות או תפילה או אמונה ובטחון או שפה נקיה או לשון הרע או עניינים אחרים. וקל מאד לבקר אחרים שאינם עושים כמונו את הדברים שקל לנו לעשות שקל לנו לעשות, וקשה מאד לאדם לגלות ולהאמין להודות ולעבוד על חסרונותיו. והאמת היא שלפני שהאדם מחנך ומתקן ומתלונן על כל העולם, ראשית, ראשית יש לו לגלות את חסרונותיו ולעבוד עליהם, כפי מה שאנו מבנים, אתם חפצים באמת לעשות רצון ה' בלבב שלם בכל תחום ועניין ולכן ודאי שאם תפנימו את הדברים הנזכרים ולא תנסו להתחמק או לתרץ תירוצים ולהתווכח תצליחו בע"ה לעלות מעלה מעלה בכל מצוה ובכל מידה. ואין תחושת סיפוק גדולה מזו שעניין מסוים שהיה רחוק מאתנו וקשה לנו לעשותו, הצלחנו לכבוש אותו ולקנות אותו בקנין גמור ושלם וגבי הזיווג ע"פ רוב מזווגים לאדם אשה ע"פ מעשיו, כלומר מישהי הדומה לו בערך בדרגה הרוחנית ואין הכוונה באותם תחומים, כי תחומי האשה והאיש במצוות שונים מאוד בהרבה עניינים, הוא בעיקר בתורה ותפלה והיא בגמילות חסדים וצניעות, אלא הכוונה לרמת הרצון וההשקעה והמסירות וההקפדה בפרט במה שקשה וכאמור. ע"כ מלבד התפלות וההשתדלות יש לכל אחד לעבוד בעיקר על עצמו שיהיה יותר טוב, ובזכות זה יזכה לבן זוג מוצלח יותר, כל בחור ירא שמים ועוסק בתורה אפילו שהוא רגיל ולא מיוחד כ"כ, זו היא זכות גדולה להיות עזר לו ולהקים עמו בית כשר ונאמן בישראל ולתמוך בו כמה שיותר כדי שיוכל לעבוד עבודת הקודש בשלמות בכמות ואיכות ולא צריך לברר יותר מדאי, ואין זה נכון לעשות כן, ויש להתייעץ עם אנשים המבינים בתחום או בוגרים (ולא חברות צעירות) אם חושבים לבטל שידוך, ולשתף אותם בלבטים ובספקות, ולא להחליט לבד!
בעה"י שמו ויתעלה אם תלכו בדרך זו לעבוד על הדברים הנזכרים באמת ויושר ואומץ, במסירות נפש תזכו בקרוב למצוא את זיווגכם המתאים לכם ביותר כרצונו של הקב"ה ותיקמו את ביתכם עם יסודות איתנים של תורה ויראת שמים והכוונה רבנית.
אפשר לבקש הכוונה נוספת דרך האתר, אך בשאלות אלו ודומיהן יש לפרט יותר על הרקע המשפחתי וכיצ"ב        
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0