שאל את הרב
print
אא
א-ברצוני לשאול אודות מש"כ בהערות איש מצליח הארוכות שבסוף המשנ"ב סימן ש"א סעיף י"א בדין שעון יד שכתב שם "ובתשובה הארכתי בזה בס"ד" רציתי לדעת היכן אפשר לראות תשובה זו?
ב-ועוד רציתי לשאול לפי הכלל שכתב שם שכל דבר שאם היה מוציאו לשם הוצאה היה מוציאו בדרך מלבוש גם בשבת חשיב דרך הוצאה ואסור א"כ כיצד שרינן לצאת במשקפים באופן שיכול לראות גם בלעדיהם או שבאמת לפי הרב שם יהיה אסור באופן כזה?
ג-ועוד רציתי לשאול על דברי המשנ"ב שכתב לגבי מפתח המחובר לחגורה שמש"כ הרמ"א שיש נוהגים להתיר היינו באופן שזה משמש לחגור בו ומקורו מהמג"א וצ"ע ע"ז מדברי הב"י שבדין המפתח כתב תחילה דעת מהר"ם והרשב"א שאוסרים ואח"כ הביא תשובה אשכנזית שמתיר וכתב שאנו לא שמענו להתיר, ואם כדברי המג"א שהתשובה אשכנזית איירי בחוגר בו א"כ בכה"ג גם הרשב"א יודה להתיר דהרי זה משמש לחגור בו, ועוד שבתשובה אשכנזית דימה זאת לזוג הארוג בכסותו והרי שם זה רק לנוי ולא משמש לבגד וא"כ ה"ה במפתח שבחגורה יש להתיר אף אם לא משמש לחגור בו

הרב אהרן מאזוז

א. התשובה בכתב יד ועדין לא נדפסה וגם אינה מסודרת לגמרי.
ב. לפי מה שמבואר בהערות הנז' תבין שאדם שיוצא עם משקפים אינו מתכוון להוצאה אלא למלבוש (שהרי אם אדם מתכוין להוציא משקפים להתמש בהם במקום אחר אינו מוציאם על עניו אלא בכיסו) נמצא שההוצאה על עיניו אינה אלא דרך מלבוש ולא דרך הוצאה.
ג. מרן לא הבין דברי תשובה אשכנזית כפירוש הב"ח ומ"א אלא שעושה מפתח זה כתכשיט של חגור, אבל לפי מה שביאר המ"א אה"נ שיש להתיר בזה  
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0