שאל את הרב
print
אא
נוסח הזימון בעדות השונות ראיתי בספר ברכת ה' ח"ב (פרק ו הערה 11) שהמנהג הפשוט בארץ ישראל ומצרים וארם צובה ובארצות המערב מרוקו ותונס שאין אומרים 'הב לן ונבריך', ואמנם לא הביא מקורות לזה. לעומתו ראיתי בכתר שם טוב ח"א (עמ' קמא ואילך) שכתב "בא"י וסת"ם (סוריה תוגרמה מצרים) המנהג שהמברך (כצ"ל) שואל רשות לפני ברכהמ"ז ואומר בסגנון זה, הב לן ונבריך מלכא עילאה קדישא. ברשות שמים מלכא עילאה קדישא ואם נמצא שם הרב אומר וברשות מו"ר הרב וברשות בעה"ב וברשות כל המסובין בסעודה והמסובין כלם כאחד עונין ואומרים "כבודו בראש", ואח"כ אומר המברך נברך שאכלנו משלו." הרי שיש מחלוקת במנהג א"י ארם צובה ומצרים. מי צודק? אולי שניהם וכל אחד באזור שונה ובזמן אחר? (לגבי מנהג מצרים, לא מצאתי בנהר מצרים, לגבי מנהג אר"צ, ראיתי בספר דרך אר"ץ שכתב כברכת ה', ולגבי א"י חיפשתי בנתיבי עם ושם כתב שהנוסח הוא 'ברשות וכו' וכו' הב לן ונברך, נברך שאכלנו משלו). 

הרב אדיר כהן

דע שמוה"ר הגר"מ לוי זצ"ל מח"ס ברכת ה' אבותיו הם יוצאי ארם צובא שהתגוררו במצרים, וידע מאי קאמר, ולגבי מנהג ארץ ישראל כן מפורש גם בספר דרך אר"ץ, ולגבי מנהג מצרים כן ראיתי גם בהגדה של פסח (קהיר תרפ"ב) ללא "הב לן ונבריך" וכן המנהג פשוט אצלנו יוצאי ג'רבא כמו ששמענו אבותינו ורבותינו וראינו בסידורי והגדות ג'רבא, ולגבי מנהג ירושלים, אין ראיה מהדור האחרון אחר שהושפעו רבות מהוראות הבן איש חי וסידור תפלת ישרים, ועכ"פ ירושלים בהרבה דברים ראינו שנשתנו המנהגים כמה פעמים אחר שעל פי רוב היא ליקוטאי בתר ליקוטאי  והיו בה הרבה ת"ח מכמה ארצות 

שאלת המשך:

תודה רבה לתשובה המחכימה! אך עדיין קשה לי הכיצד הכתר שם טוב טעה? הרי הוא היה יליד ירושלים (אמנם כת"ר כבר השיב שבירושלים השתנו המנהגים כמה פעמים, אך לע"ד לא בהכרח בעקבות הבא"ח שהרי נוסח נתיבי עם שונה מתפלת ישרים), וגם חי זמן מה בקהיר, ועוד שכתב ספר על מנהגים ותיארם בדייקנות לפרטיהם, ומן הסתם בירר היטב? אולי היו מנהגים שונים בערים השונות? (שמעתי שבטנג'ר שבמרוקו היו נוהגים לומר הב לן ונברך והיו עונים נברך, וכמו שכתוב בסידור של הצרפתים 'פתח אליהו', אז אולי גם במצרים היו מנהגים שונים, ואולי הכתר שם טוב הכליל מאחד מסת"ם לכל סת"ם)?

הרב אדיר כהן

גם במצרים השתנה לעיתים המנהג, אחר שהרבנים שם על פי רוב היו מובאים מחוץ למצרים, ובפרט שגם בה היו ליקוטאי בתר ליקוטאי בדורות האחרונים, ויתכן והיו כמה מנהגים בארץ אחת כדברי כבודו
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0