שאל את הרב
print
אא
. רציתי לשאול האם עושים (ואם לא, מדוע?) ספק ספיקא בהלכות שבת בנושא בישול אחר בישול בלח: א. ספק הלכה כרמב"ם שאין כלל בישול אחר בישול בלח. ב. ואם תמצי לומר שלא, ספק הלכה כר' ירוחם שיש בישול אחר בישול בלח רק כשמצטמק ויפה לו. ואז כל מרק ונוזל שמצטמק ורע לו יהיה מותר לשים ישר על הפלטה. ואין זה ס"ס משם אחד שהרי הרמב"ם מתיר יותר מר' ירוחם. במיוחד יש מקום לס"ס זה כשמרן הרב עובדיה זצוק"ל סבור שמרן פסק שיש בישול אחר בישול בלח מטעם ספק איסור תורה. 2. האם אפשר לערות חמין לתבשיל שמצטמק ונשרף בפלטה: א. ספק הלכה כרמב"ם כדלעיל. ב. ואם תמצי לומר שלא, ספק הלכה כרמ"א שרק שמצטנן לגמרי אסור. ג. ואם תאמר שהרמ"א סובר כרמב"ם (שאין כלל בישול אחר בישול בלח), ספק ר' יונה פסק רק כטעמו הראשון המובא בר"ן, שאחד החמין יש בו יד סולדת ואחד לא. תודה רבה.

הרב אריאל מימון

1. אכן יש להקל בבישול אחר בישול בלח המצטמק ורע לו. אך לא משום הס"ס משום דבעלמא אין עושים ס"ס כאשר מרן פסק כנגד שני הדעות יחד  אולם לקושטא דמילתא מרן גופיה ס"ל כרבנו ירוחם וכמו שפסק ביב"א (ח"ז סימן מ"ב אות ז') ובמנוחת אהבה (ח"ב פ"י סכ"ז) אך כתב שאין להקל בזה רק במקום צורך. ע"ש. ועיין בביה"ל (רנ"ג א-ד"ה והוא) שהביא מה הוא מצטמק ורע לו, וכתב דבספק יש להחמיר.
2. ניתן לעשות ס"ס עם סברת הרמב"ם וטעמו הראשון של רבנו יונה ולהתיר רק במים רותחים ממיחם חשמלי וכיו"ב שודאי היד סולדת בו (עיין מנוחת אהבה ח"א פ"ג הערה 56), אך מרן הגר"ע יוסף אוסר גם בזה כיון שכששפך המים לקדרה הם מתקררים בדרכם (יחו"ד ח"ד סימן כ"ב), ע"ש. אך גם במנוחת אהבה (שם) לא התיר לכתחילה, אלא כתב שאין למחות במקלים ע"ש.
ומ"ש דשמא הרמ"א סובר כרמב"ם, אפריון שכ"כ בחזו"א (סימן ל"ז ס"ק י"ג) כיון דאין שום סברא לחלק בין חם פחות מי"ס לצונן ע,ש ועל כן אין לצרף סברתו לס"ס ולהתיר גם לגר"ע יוסף זצ"
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0