הליכה לבית קברות בראש חודש

מותר בשאר הימים, אבל בר"ח אין נכון ללכת … המשך לקרוא הליכה לבית קברות בראש חודש