שאל את הרב
print
אא
בס' רס"ד כתב מרן וז"ל אין עושים פתילה וכו' והשלהבת קופצת כגון צמר ושיער וכיוצא בהם ע"כ וקשה שלפי דבריו אפשר לדייק שכל הפתילות הכתובות במשנה כשרות להדלקה שכן משמע מהגמרא שצמר ושיער דולקים פחות טוב משאר פתילות האסורות (או שאינם נדלקים כלל לפי רוב הפוסקים) ועוד שמרן ז"ל שינה מלשון הרמב"ם והטור ששניהם הוסיפו גם הפתילות הכתובות במשנה. ועוד קשה לי שהרי עוד לא מצאתי בפוסקים שהקשו הקושיא הנ"ל 

הרב מיכאל סגרון

זה תירוץ הבחור היקר עובדיה אביטל ני"ו
א. עיין בבאור הגר"א בד"ה כגון, ונקט הרמב"ם היותר גרועים לדמיון,ובספר דמשק אליעזר על ביאור בגר"א הסביר שהוקשה להגר"א למה הרמב"ם נקט צמר וה"ה למרן השו"ע בקושית השואל וענה שם מכיון שרצה להשמיע דבר פשוט שאסור ע"ש 
ב. מה שכתב שלא מצא בדברי האחרונים עיין בספר תורת חיים סופר ח"ב סימן רס"ד אות ד'שהקשה כקושית השואל ותירץ שם בדוחק וכתב שלא מצא ישוב נכול לזה 
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0