שאל את הרב
print
אא
לאחרונה הביאו לפני קובץ מפרשים (ספר עבה) לכרוך אותו, ובדקתי שם ומצאתי שהשוליים קצרים במקום אחד, ואין את האפשרות לקדוח בלי לגעת בחידושי תורה הנכתבים שם, רק שאחרי בדיקה אין שם שם משמות הקב״ה או פסוקים אלא חידושים ופילפולים. וכשנשאל על כך רב מקומי, ענה שכיון שהמטרה לתקן ולחזק את הספר, מה שהוא מקלקל עכשיו מעט מחידושי תורה אין בזה כלום, והתיר לי לקדוח. אלא שלי קשה לקלקל ולקדוח בדברי תורה שכתבו רבותינו הראשונים, ובסברה הנ״ל לא מצאתי מנוח. ושו״ר בספר יריעות שלמה ח״ד (פ״י ה׳ י״ג) שקצת משמע מלשונו שלא על שמות בלבד יש להזהר, אלא גם על שאר הכתב (ממה שכתב שם : והרבה פעמים קדחו בתוך הכתב ומחקו ״גם״ שמות). מה דעת הרב על זה ?

הרב רזיאל כהן

נראה שכת"ר צודק בדקדוק. וע"ע בלשון הרמב"ם במנין המצות בראש היד החזקה (מצוות לא תעשה אות ס"ה) ע"ש אולם למעשה נלע"ד שהרב שהתיר צודק בדבריו, כאן שנעשה זה לשמירת הספר ואי אפשר בדרך אחרת. כיוצא בזה בשו"ת יביע אומר ח"ח (סימן י"ח) עש"ב.
ואם לבו של כת"ר אינו נותן לו להקל בזה בעצמו, אשריו ואשרי חלקו, וכל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות אבל יכול למסור הספר לאדם אחר שיכרוך אותו במקומו, כפי עיקר הדין.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0