שאל את הרב
print
אא
מה דעת הרב מאזוז לעניין הצורך כיום בנטילת לפני אכילת דבר שטיבולו במשקה ? האם מבחין בין דבר שטיבולו במשקה שרגילים לאוכלו ביד לבין דבר שטיבולו במשקה שרגילים לאוכלו בכלי ? במידה ויש חיוב בנטילת ידיים, מה דין המאכיל לאחרים ? המאכיל? האוכל? שניהם?

רבני בית ההוראה

א. דעת מרן ראש הישיבה שליט"א דבין רגילים לאוכלו ביד בין רגילים לאוכלו בכלי צריך נטילת ידים מכמה סיבות.
ב. המאכיל לאחרים אותו האוכל צריך נטילה וכמו שכתב מרן השו"ע (או"ח סימן קס"ג ס"ב) המאכיל לאחרים אין צריך נטילת ידים, והאוכל צריך נטילת ידים אע"פ שאחר נותן לתוך פיו ואינו נוגע באוכל, ע"ש.
ע"ה צוריאל ריבי ס"ט

שאלת המשך:

האם לא נראה שמה שכתב מרן בסימן קס״ג ס״ב מתייחס לנטילת ידיים לפני סעודה ולא לעניין נטילה לפני אכילת דבר שטיבולו במשקה? הלא טעם נטילת ידיים לאוכל דבר שטיבולו במשקה הוא מצד העברת הטומאה, ומשכך מה זה משנה מי מעביר את הטומאה (האוכל או המאכיל) ונראה היה כי לדעת הסוברים כדעת מרן ראש הישיבה, שניהם (האוכל והמאכיל, או דווקא המאכיל) חייבים בנטילת ידיים לפני אכילת דבר שטיבולו במשקה.

רבני בית ההוראה

אין שום חילוק בין נטילת ידים לסעודה לנטילת ידים לדבר שטיבולו במשקה לענין זה, דהלא טעם נטילת ידים לסעודה כתבו האחרונים (ראה משנ"ב סימן קנ"ח סק"א) טעם ראשון סרך תרומה שידיים עסקניות הם וע"כ צריך ליטול שלא יטמאו את התרומה וה"ה לדבר שטיבולו במשקה. וע"כ ברור שכמו שכתב הלבוש (או"ח סימן קפ"ג) והביאו גם המשנ"ב (שם סק"ח) דלא תיקנו חז"ל נטילה למאכיל רק לאוכל ע"כ לא פלגי רבנן בין נוגע ללא נוגע, והאוכל חייב נטילה ולא המאכיל ע"ש
ע"ה צוריאל רבי ס"ט
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0