שאל את הרב
print
אא
איתא במסכת בבא מציעא דף ס' עמוד ב' פירכוס דאדם מאי היא כי הא דההוא עבדא סבא דאזל צבעיה "לרישיה ולדיקניה" אתא לקמיה דרבא אמר ליה זיבנן אמר ליה יהיו עניים בני ביתך אתא לקמיה דרב פפא בר שמואל זבניה יומא חד א"ל אשקיין מיא אזל חווריה "לרישיה ולדיקניה" א"ל חזי דאנא קשיש מאבוך קרי אנפשיה צדיק מצרה נחלץ ויבא אחר תחתיו וברש"י צבעיה - שהיה "זקנו" לבן וצבעו שחור ונראה כבחור זיבנן - קנה אותי לעבד ונכרי היה דעבד עברי אסור לאחר חורבן שאין היובל נוהג: ויהיו עניים בני ביתך - משנה היא (אבות פ"א מ"ה) טוב לי לפרנס עניי ישראל וישמשוני: דיקניה - זקנו: צדיק מצרה נחלץ - זה רבא: והנה יש להעיר כמה הערות , א)בגמרא איתא שצבע ראשו וזקנו וברש"י כתב רק זקנו. ב)מדוע מכר עצמו לעבד אם לא היה כוונתו לעבוד. ג) מדוע רק כששאל ממנו להביא מים אז חווריה לרישיה כו' ומשמע דקודם לכן היה משמש רב פפא. ד) מדוע פירש"י דיקניה על פעם השני שהוזכר בגמרא דלכאורה הול"ל כן אחר ד"ה צבעיה

הרב יהונתן מאזוז

א. בדק"ס הביא הרבה ראשונים שגרסו בגמ' דיקניה ול"ג רישיה.
ב. הוא צריך להתפרנס ולאכול, אבל אין לו כח לעבוד.
ג. בדר"כ זו הבקשה הראשונה והשגרתית.
ד. לאו דווקא.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0