שאל את הרב
print
אא
הרב שלום רב אני בעל תשובה 10 שנים עובד לומד ומלמד בשעות הפנאי ילדים ונוער בסיכוו הלכה ומוסר.אני מוגדר כבעל בית וקשה לי עם זה שאני לא בו תורה שאני צריך לעבוד ולא יכול להיות כל הזמן עבד השם.אני פעם בשבוע עוזב הכול ונכנס לישיבה ללמוד . אבל התחושה שאני בעל בית ולא אברך כואבת לי.איזה דוגמא אתן לילד שלי שיראו שאבא לא בן תורה שהוא גם עובד וגם לומד. אני רוצה שילדייהיו בני תורה.אני נופל ליאוש בשל כך.מה דעת הרב,?

הרב אליהו מאדאר

ידידי היקר !
שמח ותגל בחלקך אשריך שזכית לחזור בתשובה שלמה ובמקום שבעלי תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, ומעלתך גדולה וחשובה לפני הבורא יתברך ומי מגדיר אותך "כבעל הבית" ואתה מוגדר בלשון רבנו הגדול הרמב"ם בהלכות תשובה (פרק ז') אהוב ונחמד קרוב וידיד מדובק בשכינה צועק ונענה מיד. אשריך!
ולעיקר דבריך דע כי כבר אמרו חז"ל (אבות פ"ב) יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם מכחת עוון וידועה שיטת רבנו הגדול הרמב"ם (בפיה"מ ובחיבורו הגדול) שאסור להתפרנס מן התורה. ושאר החכמים הקילו בזה וכן נהגו, אבל המתפרנס מיגע כפיו ודאי מעלתו גדולה, וגדול מיר"ש כמו שאמרו חז"ל (בברכות ח ע"א) 
ונודע שבחו"ל הרבה מאוד מהצדיקים ורוב החכמים עבדו לפרנסתם ולשון הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה (פ"א ה"ט) גדולי חכמי ישראל היו מהן חוטבי עצים ומהן שואבי מים וכו' ואע"פ  היו עוסקים בתורה ביום ובלילה והם מכלל מעתיקי השמועה איש מפי איש מפי משה רבנו עכל"ק וגם אתה אם תשדל ללמוד ולהשקיע עצמך בלימוד בשקידה והמדה תגיע לדרגות גבוהות  בס"ד
ובפרט שאתה מלמד אחרים ועוזר להם ומציל אותם הרי אתה בכלל מזכה הרבים "ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה" ומצד הילדים שיראו שאתה גם עובד וגם לומד אין שום חיסרון ופוק חזי כמה תלמדים שגדולו והיו לגדולי הדור שאבותיהם עבדו לפרנסתם, ואיןן בזה שום פיסול ח"ו ולהיפך אמרו חז"ל (נדרים פ"א ע"א) שאין מצוי שת"ח יצאו בינהם ת"ח ע"ש ואמרו עוד (שם) הוו זהירים בבני עניים שמהם תצא תורה. ואם יראו שערך התורה שוה בעניך יעריכו אותה מאוד.
ודע עוד שעבודת השם אינה תלויה במה אתה עוסק אלא כל אחד במה שעובד את ה' כפי תיקון נשמתו וכפי שהבורא רצה יכול לעבוד את ה' כראוי וכבר כתב הרב החסיד הרמח"ל זצ"ל בסוף ספרו מסילת ישרים וזה לשונו "וכבר יכול להיות חסיד גמור איש שמפני צרכו הוא בעל מלאכה פחותה כמו מי אשר לא יפסוק מפיו לימדו ע"ש שמענה ואתה דע לך!
אל תירה ואל תיפול ליאוש זו עצת היצר שמח בחלקך ועבוד את ה'בשמחה
כפי כוחך 
עלה והצלח
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0