שאל את הרב
print
אא
בתורה, ישנם כמה פסוקים, ופרשיות, שבמבט ראשון נראה כי נכתבו אחר משה רבינו, אלא אם כן מנסים ליישב בדוחק. בכללם - המלכים שמלכו באדום לפני מלך מלך לבני ישראל, ועוד, שהראב"ע כותב עליהם "סוד שנים העשר" - סתם ולא פירש. אני יודע שהכפירה עושה מטעמים מפסוקים ופרשות אלו. כיצד נוכל להבין, בדרך של אמונה, את הקושיות העצומות העולות מקריאת פסוקים אלו -אבל לא על ידי תירוצים דחוקים? האם נוכל לקבל את דברי בעל "צפנת פענח" בהסבריו בדברי הראב"ע על "סוד שנים העשר"? 

הרב רפאל מאזוז

הראב"ע והרשב"ם מפרשי הפשט המובהקים (שלא נרתעו לפרש נגד המקובל) פירשו שהכוונה לפני מלוך מלך היינו לפני משה רבנו, וכמו שכתוב בפרשת וזאת הברכה ויהי בישרון מלך הוא מש(וכן פירש רש"י שם פסוק ה על משה רבנו. וכן כתב הרמב"ם בהלכות בית הבחירה פ"ו הלכה י"א  ומשה מלך היה וכן שמעתי ממרן ראש הישיבה שליט"א כמה פעמים שהפשט הוא על משה רבנו (אמנם משה לא נקרא בפינו מלך, כי מעלתו הגדולה על כל הבאים אחריו, היא מצד תורתו ונבואתו ולא מצד מלכותו(
וקושיות הכופרים אינם חדשות וכבר הביאם הראב"ע ולעג עליהם.
ומ"ש שכתב הראב"ע סוד שנים העשר, כרגע לא ראיתי זה בראב"ע, אמנם זה אמת שיש בפסוקים אלו סוד גדול והוא הנודע בדברי המקובלים בשם "שבירת כלים" ועל פסוקים אלו מיוסד אידרא רבא (שקוראים בליל שבועות והוא בזוהר פרשת נשא). ובתוניס היו מוכרים עלייה זו ביוקר, והגאון בעל איש מצליח היה עולה כל השנה עליית שישי חוץ מפרשת וישלח שהיה עולה משלים כדי לקרוא פסוקים אלו
 

שאלת המשך:

 בעל צפנת פענח (מפרש קדמון על הראב"ע) בהסבירו דברי הרב אבן עזרא כותב בפירוש כי ישנם פסוקים בתורה שנכתבו אחר משה רבינו. המקור הוא בדברי הראב"ע בחומש דברים פרק א, ןבפירוש צפנת פענח על אתר. (ניתן לראות זאת גם ב"חומש עם מפרשי אבן עזרא" בהוצאת מוסד הרב קוק. אין לזה עניין כלל לעניינים הקבליים בעניין 7 מלכי אדום הקדמונים. הכוונה לפסוקים אחרים. שאלתי: "האם נוכל לקבל את דברי בעל "צפנת פענח" בהסבריו בדברי הראב"ע על "סוד שנים העשר"?

מרן ראש הישיבה

"סוד שנים העשר " הכוונה לי"ב פסוקים אחרונים בתורה, שלדעת הראב"ע נכתבו ע"י יהושע (ויש דעה דומה לזו בגמרא על שמונה פסוקים בלבד).
לפני מלוך מלך לבני ישראל - הכוונה בלי שום ספק למשה רבינו. והראיה ברורה שכתוב בדה"א  (א' נ"א) וימת הדר ויהיו אלופי אדום וגו' , וממה שנזכר בשירת הים "אז נבהלו אלופי אדום" ולא "מלכי אדום" - שמע מינה שמתו כל שמונת המלכים. ועוד ראיה ממ"ש ויהי בישרון מלך.
ומרוב ענוותו של מרע"ה לא רצה לכתוב על עצמו בפירוש בתורה שהוא מלך (וכמו שאמרו חז"ל על ענו מאוד שחסר יו"ד)

שאלת המשך:

תודה רבה. בעל צפנת פענח מסביר בדעת האב"ע שישנם עוד כמה מקומות פה ושם שנכתבו על ידי נביא אחר (הוא כותב זאת במפורש על אתר). האם נוכל לקבל זאת?

הרב רחמים מאזוז

בודאי שלא, ונאמנים עלינו דברי רבינו משה (הרמב"ם פרק י"ג מהלכות תפלה הלכה ו') שכתב: אע"פ שהכל תורה היא ומשה מפי הגבורה אמרם ע"כ וממנו לא תזוז ןהוא היה גם פילוסוף ומדען כידוע 
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0