שאל את הרב
print
אא
בבא מציעא מד. מתני' הזהב קונה את הכסף הכסף אינו קונה את הזהב כו' כיצד משך הימנו פירות ולא נתן לו מעות "אינו יכול לחזור" בו נתן לו מעות ולא משך הימנו פירות "יכול לחזור בו" והנה הכוונה ביכול לחזור בו ואינו יכול לחזור היינו ששניהם אינם יכולים לחזור כו' ויש לעיין מדוע כתבה המשנה בלשון יחיד. ועיין רש"י בד"ה הזהב וז"ל הלוקח דינרי זהב טבועים בדינרי כסף ונתן לו דינרי זהב משיכת הזהב קונה את הכסף לבעל הזהב ונתחייב לו זה משקיבל דינרי זהב לתת לו דינרי הכסף "ואינו יכול לחזור בו" אבל הכסף אינו קונה את הזהב שאם נתן לו דינרי הכסף תחילה לא קנה "ויכולין שניהם לחזור" כו' ויל"ע מדוע אצל אינו יכול לחזור כתב רש"י בלשון יחיד ואצל יכול לחזור כתב בלשון רבים "ויכולין שניהם לחזור" עוד יש להעיר, דהנה בהא דקתני מתניתין "אינו יכול לחזור בו" לא פירש"י כלום אולם אצל "יכול לחזור בו" כתב רש"י וז"ל יכול לחזור בו זה וזה. וצ"ע כנ"ל. 

מרן ראש הישיבה

המשנה אמרה בלשון יחיד, כי בדרך כלל רק אחד רוצה לחזור בו, או מפני שנתקיימה הסחורה או להפך. שאם שניהם מוכנים לחזור בהם מה לנו ולהם? אבל רש"י בא להשמיענו שכל אחד יכול לחזור בו גם כשהדבר לרעתו ומ"ש רש"י בתחלת המשנה "ואינו יכול לחזור" כי כך הוא סדר הלשון:נתחייב לו זה וכו' לתת דינרי הכסף, ואינו יכול לחזור בו וק"ל 
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0