Menu
שאל את הרב
print
אא

בדין השבת אבידה המוצא צריך להשיב אבידה שיש בה סימנים להבעלים. ויש לחקור בציור שיש רמאי שנתן סימנים למוצא החפץ והמוצא נתן לו החפץ האם קיים מצות השבת אבידה שהרי עבד כדין תורה להשיב אבידה למי שנותן לו סימנים. גם יש לחקור בצד אחר בציור שהמוצא נתן החפץ לבעליו האמיתיים אולם הבעלים לא נתנו סימנים על החפץ, האם קיים מצות השבה דסו"ס הרי השיב אבידה לאחיו.

רבני בית ההוראה

1. נראה לעניות דעתי לפום ריהטא שלא קיים מצווה, שסוף סוף את מטרת המצוה שהאבידה תשוב לבעלים לא קיים, ודומה הדבר למה שכתוב בבא קמא (דף ט"ז עמוד ב') שירמיה התפלל על אנשי ענתות שאפילו בשעה שעושים צדקה יכשילם הקדוש ברוך הוא בבני אדם שאינם מהוגנים כדי שלא יקבלו שכר עליהם. עיין שם. ומכל מקום אין עליו תביעה, שהרי מה היה לו לעשות, ואפילו לפי מי שאומר (בבא בתרא דף כ"ז עמוד ב') סימנין לאו דאוריתא, מכל מקום אמרינן התם דניחא ליה לבעל אבידה למיהב סימנין ולמשקלה.
2. נראה לעניות דעתי דפשיטא דקיים מצוה, וכמו שאמרו בבא במציאה (ד, כ"ו עמוד ב') הרואה סלע שנפל משניים חייב להחזיר, וכמו שמחזירים אבידה לתלמיד חכם בטביעת עין ואין צריך בסימנים כלל.

ע"ה אריאל צברי.

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0
×
ArabicEnglishFrenchHebrew