שאל את הרב
print
אא
בעניין הכשר תנור של ימינו לפסח רבו הדעות להכשר יש כאלו שהחמירו עד כדי כך שלא הישתמש כלל וכלל בתנור בטענה דאין הכשר לתנור ויש שסברו שאפשר להכשירו ע"י היסק חזק, ולכאו' יש שרצו לומר כיון שבתנורים שלנו אין אדים כלל וכלל משום הבידוד החזק שיש בתנור, ועוד שאין התבנית מגיעה לדפנות התנור כך שאין מצב שהתנור בולע חמץ כלל וכלל ולכן תנור בפסח אין צריך הכשר כלל וכלל וכל מה שדיברו רבותינו בעניין כנראה בתנורים של זמניהם אבל לא בתנורים של זמנינו האם נכונים הדברים?

הרב לירן ישי

צריך לבדוק את המציאות אם אכן אין אדים, אבל לפני מה שידוע לי יש אדים.
ולכן לענין פסח יש לנקות את התנור היטב ואחר כך להסיק את התנור בחום בערך כחצי שעה. והמחמיר לא להשתמש בו קודם היסק 24 שעות, תבוא עליו ברכה (כמו שכתוב באורך בשו"ת תפילהלמשה חלק ב' סמן ט').

שאלת המשך: הכשר תנורי זמנינו.

מברור בתנורים החדשים אין כלל וכלל אדים משום שמערכת הבידוד היא חזקה עד כדי שאין מפגש בין חום לקור שיווצרו אדים, (שכידוע אדים נוצרים ממפגש של חום וקור) ואפשר לבדוק להשים סיר מים בתוך התנור ולבדוק האם יש זיעה בתנור. עכ"פ אם כך אין צורך להכשרת התנור כך מובן מהתשובה של כב'.

הרב לירן ישי

לכבוד ידידי וחביבי ר' חיים שליט"א.
לפי ברור שבדקנו עם אנשים שמבינים בענין מבחינה מדעית, העולה שאין מערכת הבידוד קשורה לאדים שעולים, שהאדים הם עולים מחימום האוכל והנסיון הוכיח שאם תניח מעט שמן על דופן התנור ותחמם התנור, אחר כמה זמן תפתח התנור ותראה שכולו מעלה עשן מהשמן שהנחת.
ואם יש ליבון הוא על האדים שעולים מהאוכל אם נשרפים מחום התנור לפני שנבלעים או שנבלעים כמו שצידד בשו"ת אבן יקרה (חלק ג' סימן ח"י) דהאדים נשרפים. והוא דיבר בתנור שההיסיק הוא פנימי וכן היום שהגוף חימום מוסתר והאריך בזה מרן בשו"ת יביע אומר (חלק ה' סימן ז' אות ד') ועיין עוד בדברינו בהוראה ברורה תערובות (סימן ק"ח סעיף א' באור הלכה דיבור המתחיל אלא א"כ) ושם הבאנו שמורנו הרב משה לוי זצ"ל כתב שבבדיקה שלו מצא שיש אדים על דפנות התנור ולא נשרפים. ואדרבא אם כבודו יכול לבדוק כיום אם האדים נשרפים ובאיזה חום, כי לפי מה שאמרו לי ב100 מעלות מסתמא שהאדים לא ישרפו לפני שיגיעו לדפנות התנור, וביותר מעלות צריך לבדוק.
[ולאחרונה שמעתי אומרים שהמאוורר שיש בתנור מוציא את האדים, ולפי הבדיקה שלנו עם מומחים זה לא נכון. שיש שני סוגי מאווררים: יש מאוורר שנועד לפזר את החום בחום אחיד בתנור, ויש מאוורר שמקרר את דפנות התנור מבחוץ כדי שהתנור בדפנותיו החיצוניות לא יהיו חמות ובדרך כלל זה נמצא בתנור שקבוע בארון המטבח כדי שלא יתחמם אבל בין כך ובין כך אינו קשור כלל לאדים שעולים מהאוכל].
לכן לעניות דעתי אין להקל בזה רק עד שיבדקו את הדבר בצורה יסודית בכמה מעלות ובכמה מרחק בתנור כבר האדים נשרפים. בסברא זו שהאדים נשרפים רק בתור צרוף וכמו שנראה כן משו"ת יביע אומר שהבאנו לעיל. וכן כתבנו בהוראה ברורה תערובות (שם).
ד.ט. ושוב עכשיו נסינו על ידי מגש מים בתנור והתנור העלה אדים עד דפנות התנור.

שאלת המשך: הכשר התנור בזמננו.

לא כתבתי נכון לכ', לא שאין אדים, אלא יש אדים רק שאינם נהפכים לזיעה אלא נשארים אדים ואינם נעשים לזיעה, וכיון שאינם נוצרים לזיעה, וממילא אין לתנור איסור לבלוע שהרי אין הכא לא יבש ולא נוזל (זיעה) אלא אדים שזה אויר ואין אויר נבלע או נפלט אלא או נוזל או יבש. 

הרב לירן ישי

לפי מה ששאלתי יש הצטרבות של לכלוך בדפנות התנור של שמן ושומן שנוצר ע"י אדים ולא ע"י רוטב שניתז.
אלא שהשמן והשומן אחר נקיון או אחר היסק (התנור) נפגם, אבל לומר שתוך כדי ההיסק נפגם צריך בדיקה יסודית וא"א לסמוך להקל רק בסבראזו

שאלת המשך:

ראיתי את תשובת כבודו אלי בעניין. ולא ברורה לי תשובתך. כתבת שהאדים בלבד ללא כל זיעה גם יוצרים בדפנות התנור שמן ושומן. וגם אם קנים דבריך, עדיין לא ברור לי מדוע לאסור? שהרי בשביל שיאסור השומן או שמן סיר המתבשל בחלל התנור צריך השומן להגיע עד תחתית הסיר בכדי להעביר לתוך התבשיל, יוצא מכל הנ"ל א. אם יש שומן ושמן זה עניין מציאותי שאפשר לבדוק בבית ע"י ניקוי היטב התנור ולבשל סירים סגורים ולבדוק האם יש הצטברות של שמן ושומן, ב. וזה החשוב ביותר שהיאך יגיע השמן או השומן שהם נוזלים למתחת הסיר שהרי גם אם יש שמן או שומן הם מעט שאינם יכולים להגיע כלל וכלל למתחת הסיר. הנראה לענ"ד כתבתי. 

הרב לירן ישי

צ"ע בדבר לעומק
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0