שאל את הרב
print
אא
בימי האר"י לא אמרו בט"ב את הקינה 'למי אבכה' משום שנאמר בה 'וסוד תורה היש מוציא לאורה'. מזה שנים קשה לי כיצד אומרים כל ב' וה' ובסליחות 'אנשי אמונה אבדו', 'פסו גודרי גדר צומתו משיבי חמה, קמים בפרץ אין, ראוים לרצותך אפסו', הרי ב"ה שלא השבית לנו גואל, בכל דור ודור היו גדולים שהגנו על דורם, וכי איננו פותחים ח"ו את הפה לשטן? הרי בדור שלנו, היו הגרע"י זצ"ל, הגר"מ אליהו זצ"ל, הגר"ש משאש זצ"ל, הגרי"ש אלישיב זצ"ל, הגרש"ז אויערבך זצ"ל, הבבא סאלי זיע"א, הרב יצחק כצ'ורי זיע"א, ועוד, ובכל זאת אמרנו 'אנשי אמונה', וגם היום עדיין יש לנו משיבי חמה (ואינני נוקט בשמם כדי לא לפתוח פה לשטן ח"ו)?

הרב רזיאל כהן

הסליחה "אנשי אמונה" וכו' נתחברה בתקופת הגאונים, וכוונת המחבר שאף על פי שיש גדולים אינם כתנאים ואמוראים כגון חוני המעגל ורבי חנינא בן דוסא והנביאים וכו', ודבר זה לא התשתנה דהיינו לא קמו בדורות שאחר כך אנשים כאלו, לכן ממשיכים לומר זאת.
אבל האר"י היה גדול מאוד כמו חכמי התקופה שעליה מקונן מחבר "למי אבכה". צא וראה מה שכתב רבי חיים ויטל בהקדמתו לע"ץ חיים על האר"י מלא תורה וכו' מעשה בראשית ומעשה מרכבה בקי בשיחת אילנות ועופות ומלאכים ובחכמת הפרצוף וכו' וכו' ועיני ראו ולא זר דברים מבהילים לא נראו ולא נשמעו בכל הארץ מימי רשב"י עליו השלום ועד הנה.
ובאגרות רבי שלמה (חכם אשכנזי שבא לצפת אחר פטירת מרן הבית יוסף) כתב שסיפרה לו אלמנתו של מרן, שאחר שחזר מרן הבית יוסף מאירוסי בנו עם בתו של האר"י, אמר לה: היכן הוא כח ביד שום מלאך לידע מה שיודע הוא, אין זה כי אם נשמה אחת מהנביאים הראשונים שאפילו תנא אחד אינו יכל וכו' (הובא ביצחק ירנן חלק א' כרך ב' עמוד תק"ד).

שאלת המשך:

מחילה אבל התשובה לא מספקת אותי. נהי שכוונת המחבר היתה על התנאים והאמוראים, אך עדיין המלים לא אומרות את זה, ואיך לא נחשוש משקר?! מ'אנשי אמונה אבדו' עד 'עזבו אותנו לאנחות' אין לי בעיה, שהרי אפשר לכוון על דורות התנאים ואמוראים וכו', כלומר שהרבה אנשי אמונה אבדו וכו', אלא שההמשך '"פסו" גודרי גדר "צומתו" משיבי חמה, קמים בפרץ "אין" ראויים לרצותך "אפסו", תרופה לא מצאנו' פשוט לא נכון, יש בדורנו גודרי גדר משיבה חמה וראויים לרצות! כל פעם שאני אומר את זה אני מרגיש שאני מוציא שקר מפי!

הרב יהונתן מאזוז

עיקר התשובה שזו תחינה מימות הגאונים (ויתכן לפני כן) ואי אפשר לשנות בה כרצוננו. והקינה הנ"ל היא מחכמי המשוררים ואינה חיובית כ"כ, ולכן ראו אותו הדור היתר לדלגה. 
וכל דור אומר זאת על הדור שקדם לו, בימי רבנו הקדוש י"ג שנים לא הפילה אשה, היש כדבר הזה בדורות שאחריהם? רב אדא בר אהבה קרע בגד של אשה פרוצה בלי היסוס ברחבה של עיר היש גודר גדר כמהו בדורנו? אין הבעיה בגדולי הדור חלילה אלא בדור עצמו, שרב מפורסם אומר שמעשה מסוים נקרא בתורה "תועבה" ופריצי הדור קמים עליו! יש גודרי גדר , אבל בעונתינו יש גם פורצי גדר
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0