שאל את הרב
print
אא
בסוף חומש דברים נאמר כי הקב"ה הראה למשה "את כל נפתלי, ואת ארץ אפרים ומנשה, וכו'. שאלותי הן: 1. איך ייתכן שנכתב בתורה דבר שעוד לא היה ידוע. הרי הארץ עוד לא נתחלקה לנחלות השבטים. וא"ת שגילה הקב"ה למשה את שעתיד להיות (דחוק בלשון הפסוק), אם כן מדוע בהמשך היו השבטים צריכים ללכת לתור את הארץ ולכתוב אותה לנחלות ככתוב בספר יהושע? הרי עם פטירת משה ניתנה להם התורה, וכבר ידעו מה שייך למי! 2. ראיתי שהראב"ע על אתר פירש שפסוקים אלה לא כתבם משה אלא יהושע. הייתכן? אלו לא מ7 הפסוקים שיש עליהם מחלוקת בבבא בתרא, זה עוד לפני! (והרי האומר כן לכאורה נחשב כופר?)

הרב רפאל מאזוז

1. בפשטות אפשר לומר שנקראו על שם העתיד, וכמו שכתב רש"י בפרשת לך לך על פסוק וירדוף עד דן, ובפרשת שלח לך על פסוק ויבואו עד נחל אשכול, וכוונת הפסוק שראה את כל המקומות שיקראו בעתיד ארץ נפתלי וכו'.
אולם עיין בספר משך חכמה, שכתב שנראה לומר שכתב משה על ספר ברוח הקודש את כל הנחלות והביאו לישראל, אולם אף על פי כן עשו גורל, כי כן ציוה ה': "אך בגורל יחלק את הארץ", וכל הגורלות יצאו בדרך נס כמו שאמר משה.
2. עיין לאור החיים שהשיג על הראב"ע, אך הראב"ע מפרש על פי הפשט, שאיך יכתוב משה "ויעל" אם לא עלה. ואם עלה איך כתב והביאו לישראל. ואין זה ענין למה שכתב הרמב"ם בי"ג עיקרים (בפירוש המשניות בסנהדרין) כי שם כתב שמי שאומר שמשה כתב סיפורי התורה מדעתו הוא כופר, אך הראב"ע אומר שיהושוע כתב זה ברוח הקודש. ועל כל פנים אנו תופסים כמו שכתב הרמב"ם (בהקדמתו לפירוש המשנה ועוד) שמשה כתב מבראשית עד לעיני כל ישראל.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0