שאל את הרב
print
אא
יישר כח לכת"ר על תשובתו אך לפי איך שאני מבין מתשובת כת"ר יוצא שיש לחשוש ולא להרוג כינה הואיל ויש מינים שונים של כינים ואפשר שהכינה הנ"ל היא בכלל האיסור אך א"כ קשה לי מדוע מו"ר זצ"ל בספרו מנוחת אהבה ח"ג פי"ח סעיף ו' כתב בפשיטות שמותר להרוג כינה בשבת והרי יש לחלק ויש כמה סוגי כינים ואף אם נאמר שהתכוון לכינה שאינה קופצת סו"ס איננו יכולים לדעת איזה סוג כינה אנו הורגים ושמא היא בכלל המין האסור וכן יקשה על דברי הראשל"צ שליט"א בילקוט יוסף סימן שט"ז שהתיר ולא חילק בין סוגי הכינים ואם אכן רוח אחרת עם כת"ר אשמח מאוד שיכתוב לי בבירור ומי הפוסקים שכתבו שיש לחוש ולאסור

הרב אהרן מאזוז

בגמרא שבת (ק"ז עמוד ב') משמע שכל סוגי הכינים אין בהם איסור, שהרי הקשו ממאי דאשכחן ביצי כינים, ותירצו מינא הוא דמיקרי  ביצי כינים, ולא תרצו שהוא מין של כינים שפרה ורבה, וכמבואר בחזון עובדיה (שבת ה' עמוד קכ"ט עיין שם) וזו דעת הרב מנוחת אהבה ז"ל. וזה שלא כמו שכתבתי. אמנם יש פוסקים שמחמירים בזמנינו שהמין המצוי כעת פרה ורבה ואין זה המין שהיה בזמן חכמים ולזה התכוונתי בתשובתי שם.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0