שאל את הרב
print
אא
מה המנהג בתוניס-ג'רבה לגבי משלוח מנות בפורים לאבל? האם יש איסור לתת לאבל או שהאבל יקבל משלוח מנות?

הרב אדיר כהן

נכון שיש שנהגו בג'רבא ותונס שהאבל לא שולח, ושולחים לו, היפך הדין הצריך להיות ששולח. וכבר קרא תגר על מנהג זה רבה של תונסיה הג"ר מרדכי אמייס הכהן בשו"ת גדולת מרדכי חלק ב' (חלק יורה דעה סימן כ"א) שמנהג זה היפך הדין. והרה"ג ר' שושן הכהן זצ"ל רבה של ג'רבא, בקונטרס גאולי כהונה (מע' פ' אות ט') צידד שמנהג זה נוסד על ידי נשים מחוסר ידיעה. ומרן זקני הגאון רבי רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל, ראש רבני ג'רבא, בספרו תקפו של נס (הלכות משלוח מנות סעיף ט) העתיק להלכה דברי מרן שהאבל חייב במשלוח מנות. ולא חש למנהג התמוה הנ"ל. וכן בספר ברית כהונה לא הובא מנהג תמוה זה. וכן פסק מרן הגרע"י נר"ו בספר חזון עובדיה-פורים (עמ' קצ"ג) שהאבל שולח ושולחים לו, ודחה המנהג הנ"ל. וכן פסק מורנו ורבנו מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז נר"ו באור תורה (אדר ב' תשס"ח סימן פ"ג). וכן עיקר. [ועיין עוד בשו"ת ויען הכהן חלק א' סימן ס"ד].

שאלת המשך:

מה שנכתב בתשובה "וכן בספר ברית כהונה לא הובא מנהג תמוה זה" והכוונה היא כי המנהג שהיה בעבר בג'רבה שאבל מקבל ולא שולח הינו תמוה - יש לציין כי מנהג זה כן מוזכר בברית כהונה בעמוד תקצ"ד וכי האיזכור קבל חיזוק מהרב הכותב כלפון משה הכהן - לידיעה והבהרה!

הרב אדיר כהן

כנראה לא ידע השואל שבספר ברית כהונה השלם חלק ב', מעמוד תקעה ואילך, אין זה ספר ברית כהונה, אלא קונטרס גאולי כהונה של בנו הרה"ג ר' שושן הכהן זצ"ל. ושבגאולי כהונה הזכיר מנהג זה ידעתי, והבאתיו בתשובתי שם, וכתבתי שאף הוא מצדד שנעשה מנהג זה ע"י הנשים מחוסר ידיעה. אך אביו מוהרמ"ך בעל ברית כהונה לא הביא מנהג זה. ונראה הטעם משום דלא סבירא ליה.

שאלת המשך:

האם יש מנהגי אבלות נוספים הנהוגים בעדת התוניסאים בקשר למצוות הנהוגות בפורים?

הרב אדיר כהן

כמדומה שאין מנהגים המיוחדים דוקא לעדה התוניסאית בהקשר לאבל בפורים. וראאה בספר תוקפו של נס, למרן זקיני הגאון רבינו רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל, ראב"ד ג'רבא שבדרום תוניסיה, שפירט בהלכות שכתב שם גם דיני הספד ואבילות בפורים, ואין שם מנהגים מיוחדים דוקא לעדה התוניסאית.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0