שאל את הרב
print
אא
1.תפילת מוסף דר"ח "ועולת ראש חודש נעלה עליו ושעירי עיזים נעשה ברצון", ולכאו' צריך להיות הפוך: עולות בלשון רבים שהרי מקריבים עשר עולות ואילו שעיר בלשון יחיד, שיש רק שעיר אחד לחטאת. מה התשובה ? 2.כתוב בר"ה יח ע"ב,"ללמדך ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלוקינו. לעומת זאת במדרש רבה איכה (פ"א פיס' לז) "מצינו שסילוקן של צדיקים קשה לפני הקב"ה יותר מחורבן בית המקדש" וא"כ אינה שקולה אלא קשה יותר מהחורבן- איך להסביר ?

הרב רפאל מאזוז

1. בעולה תפסו לשון הפסוק (במדבר, כ"ח, י') עולת שבת בשבתו, והם שני כבשים, ואין זה לשון יחיד באמת כמו שכתב רש"י (בתחילת פרשת וישלח) על פסוק ויהי לי שור וחמור, ובשעירים אמרו לשון רבים פשוט כפי צחות הלשון (וכמו שרגילים לומר חמישה שקלים (ולא חמישה שקל), אך בעשרים אומרים עשרים שקלים). וכן ביומא (לד עמוד ב') בשחר לובש פלוסין של שנים עשר מנה ובין הערבים של שמונה מאות זוז (ולא אמרו של שמונה מנה).
ואגב נוסח הספרדים עולת ראש חודש ושעיר עיזים.
2. ממה שאמרו שם לא למדנו אלא שהם שקולים, ואין הכי נמי ממקום אחר אפשר ללמוד ששקול יותר.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0