שאל את הרב
print
אא
האם מותר לעשות ספק ספיקא בשם אחד? והאם יש הבדל בזה בין דאוריתא לדרבנן? למשל, הפוסקים עשו ספק ספיקא בשם אחד לעניין בישולי גוים (כגון במסעדות ראה חזון עובדיה) שמא הלכה כהרמ"א ושמא הלכה כהראב"ד ושמא הלכה כהרמב"ן ושמא הלכה שבישמעאלי מותר ושמא הלכה שבנחתום מותר וכן הלאה, וגם ראיתי שעשה ספק ספיקות בבשולי גוים בספר פתבג המלך, ולכאורה כל הספקות זה בשם אחד כי כולם עניינם האם יש בישולי גויים באופן כזה או אחר. ולפי זה אפשר לעשות ספק ספקא בדיני בישול בלח, כגון בערוי שמא הלכה שעירוי ככלי שני ושמא הלכה כהרמב"ם שאין בישול בלח, כמו כן בדין תתאה גבר שמא הלכה כפשט מרן שאפילו מים מועטים מותר ואת"ל שלא שמא הלכה כהרמב"ם. וכן על זה הדרך. אולם כל הספקות משם אחד האם יש בישול בלח או לא.

הרב רזיאל כהן

באיסור דאורייתא אין עושים ספק ספיקא משם אחד, אבל באיסור דרבנן עושים. הטעם שמקילים בספק ספיקא מחמת מחלוקת הפוסקים אע"פ שכול הספקות משם אחד, הוא מפני שבסיכום יוצא שלדעת רוב הפוסקים יש להקל בנידון ההוא. ובאמת אינו ספק ספיקא גמור אלא קוראים לו כך בהשאלה ועיקר הטעם שסומכים עליו הוא מפני שעל ידי זה יוצא שרוב הפוסקים מקילים וכאמור. [ואכן צריך לשים לב בכל פעם שעושים ספק ספיקא במחלוקת הפוסקים, שיווצר על ידי זה צירוף של "רוב הפוסקים"] עיין ביאור הדברים באורך בספר "יוסף דעת" למוה"ר הגאון רבי משה לוי זצ"ל, בסימנים ט', י'.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0