שאל את הרב
print
אא
כתב הרמב״ם (ה׳ תלמוד תורה פ״א הלכה י״א) וחייב לשלש את זמן למידתו, שליש בתורה שבכתב, ושליש בתורה שבע״פ, ושליש יבין וישכיל אחרית דבר מראשיתו ויוציא דבר מדבר וידמה דבר לדבר ויבין במדות שהתורה נדרשת בהן עד שידע היאך הוא עיקר המדות והיאך יוציא האסור והמותר וכיוצא בהן מדברים שלמד מפי השמועה, וענין זה הוא הנקרא גמרא. עכ״ל. וממה שהרמב״ם לא הביא דעת התוס׳ (קידושין ל.) שאנו סומכים על מאמר חז״ל בסנהדרין, ״בבל״ שבלולה במקרא במשנה ובתלמוד, משמע דלא סבר כוותיה. א״כ על מה סמכו בני הישיבות שלא לשלש זמנם? ומי שנוהג כדעת הרמב״ם האם טוב הוא עושה ?

הרב עוזי מיימון

לשון תוספות ש"סומכים" משמע דיאבד. וגם הרי רב ספרא אמר לשלש גם שליש בתלמוד וברור שלמד תלמוד בבלי דהוא מבבל ועם כל זה אמר לשלש. ועוד דתוספות הביאו קודם לכן סדר רב עמרם גאון דלכן בפתיחה של התפילה יש מקרא משנה ותלמוד.
ואם אפשר שאדם יקרא בכל יום חק לישראל כמו שיש בני ישיבה שקוראים, ולא מעטים, זה כדאי ויש שם עוד מלבד ג' הנ"ל על פי רבנו האר"י ז"ל.
ומה טוב ומה נעים שכל יום יקרא אדם פרק אחד מתנ"ך רובו מובן, ומה שלא מבין יראה פירוש רש"י. כיון דמלבד מצוות השילוש כתוב שתלמיד חכם צריך להיות בקי בכ"ד ספרים.
ולצערי שמעתי דרשנים בשיחות מוסר שאומרים פסוקים בטעות כמו הלא כל דברַי כאש... וצריך לומר הלא כֹה דברִי.
בהצלחה רבה.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0