שאל את הרב
print
אא
מנהג הרבה קהילות (אלג'ר, מרוקו, פרס, גם כמה משפחות בתונס) לומר בשבת אחרי המוציא בזמן טבילת הלחם במלח "ה' מלך, ה' מלך וכו' פעמיים, וראיתי בבן איש חי שנה א' פרשת אמור הלכה י' וזה לשונו: "ויכון, שהלחם הוא מספר ג' פעמים ה', שהם שלושה חסדים, וכו'". ואולי זה מקור המנהג כי בפסוק הנזכר יש ג' פעמים שם ה', ואומרים אותו פעמיים, פעם ללחם ופעם למלח. ולענין הפסק אולי זה דומה לנוהגים לומר "למבצע" אחרי המוציא קודם בציעה דלא הוי הפסק. האם יש לנו על מה לסמוך, ואם לא כיצד לנהוג כאשר אני אצל אנשים הנוהגים כך?

הרב אדיר כהן

מנהג זה הובא בשו"ת מקוה המים חלק ה' (סימן י"ג), וכתב סמך למנהג על פי דברי המקובלים וכמו שהזכיר השואל. (אך כתב שאינו מנהג פשוט, ולא נהגו בו רק יחידים ממש). אולם הגאון רבי שלום משאש זצ"ל בשו"ת שמש ומגן חלק ג' (סימן ע"ח) כתב שיש במנהג זה איסור גמור משום הפסק. וכן כתב בשו"ת עמק יהושע חלק ו' (סימן ל) שפשוט וברור שיש בזה הפסק. (והובא כל זה בספר מגן אבות עמוד קמ"ג. עיין שם). ואפילו דברים הנצרכים לסעודה ממש אסור לכתחילה להפסיק בהם בין ברכה לטעימה (כמו שכתב הכף החיים סימן קס"ז אות נז), כל שכן בזה שבאמת אין בו צורך כלל. והמתארח אצל בעל הבית שנוהגים כן, לכתחילה אם יוכל להעירם לשנות מנהגם, וכמו שהסכימו הפוסקים הנ"ל, יעשה כן ויטול שכר כנגד כולם. אך אם יודע שלא יקבלו ממנו, יכול לצאת ידי חובה בברכת הבוצע אף על פי שהבוצע מפסיק, כיון שהוא עצמו אינו מפסיק בין שמיעת הברכה לטעימת הלחם.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0