שאל את הרב
print
אא
במחכ"ת ר' עקיבא למד תורה בילדותו כמבואר בבראשית רבה פרשה א אות יא והבי"ד ר' ניסים גאון במס' שבת דף קד. ע"ש

הרב יהונתן מאזוז

לפנינו בש"ס בשבת שם איתא "אמרי ליהרבנן לרבי יהושע בן לוי אתו דרדקי האידנא לבי מדרשא ואמרו מילי וכו' וע"ז הביא רנ"ג מב"ר שהם היו ר"א ורבי יהושע ור"ע ע"ש. אולם כבר כתבו דהש"ס שלנו חולק ע"ז, וכוונתם נראית שלפי הש"ס דידן היה זה בימי ריב"ל תלמיד רבי תלמיד ר"מ תלמיד ר"ע תלמיד ר"א ור"י. ובאמת במדרש איתא רק "מעשה ביום סגריר ולא נכנסו חכמים לבית הוועד וכו' ולא אמרו באיזה דור היה זה והנה בלא"ה קשה איך יתכן שהיה ר"ע ילד יחד עם רבתיו ר"א ור"י ובאמת בתוס' הנ"ל ל"ג כי אם ר"א ור"י, והקשו דהא ר"א לא למד אלא בגיל כ"ח ע"ש. ובמפרשי המדרש ראיתי שציינו דבירושלמי ליתא ר"ע בפירוש מהרז"ו שנדחק ליישב, ושו"ר במסורת המדרש שם (אות כ"ד) שציינו שבספרי פ' וזה"ב (פיסקא שנ"ז) ובילקוט שם (רמז תתקס"ה) איתא שהיה ת"ח מנעריו. ואיני פנוי לחפש ולעיין, ומ"מ יש"כ על הערה והמקור.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0