שאל את הרב
print
אא
קראתי בתשובת הרב עובדיה זצ"ל [יבי"א ח"א חאו"ח סימן יט אות יח] שאדם לא יוצא ידי חובתו של קריאת המגילה ע"י שמיעה מהרדיו בשידור ישיר, והיינו כיון שאינו שומע את קול החזן ממש אלא את הממברנה המחליפה את הזרם החשמלי בגלי קול וכו'. עוד ראיתי בילקו"י [קיצור שו"ע בהלכות פורים, וכתב שם כן בשם החזו"ע פורים עמ' נו. ואמ"א] שכתב שאם משמיעים את המגילה ע"י רמקול הדבר תלוי: אם שומעים את החזן גם ללא הרמקול אז מותר אך אם לא אסור [הציטוט לא מדויק אך זה התוכן]. ושאלתי היא, האמנם זה מותר, והרי אפילו אם ללא הרמקול שומעים את החזן, מ"מ מסתבר מאד שכעת כשיש רמקול לא שומעים את קול החזן אלא רק את הרמקול שהוא קול חשמלי וכנ"ל? [ובאמת כתב שם שישתדלו להתקרב לש"ץ לשמוע גם את קולו, אך לא באר שבלי זה לא יצאו י"ח]?

הרב ירון ביתאן

אף על פי כן כיון שלולא הרמקול היה יכל לשמוע מבר חיובא גם עכשיו נחשב כשומע מבר חיובה. וכעין מה שאמרו בגמרא (סוכה ב' עמוד א') גבי סוכה היושבת בתחתית ההר ומקבלת צל מההרים שאף על פי כן כשרה דדל צל הרים איכא צל סוכה. (יחוה דעת חלק ג' סימן נ"ד, ילקוט יוסף פורים עמוד תסח)

שאלת המשך:

קטן (למשל בן 9) הקורא את המגילה בקול חזק יחד (בדיוק) עם זקן עם קול חלש, באופן שהציבור אינם שומעים אלא את קולו של הקטן, אבל לולא קולו של הקטן היו שומעים את קולו של הזקן, האם יוצאים יד"ח?

הרב רזיאל כהן

קושיתך נכונה, שמצד הסברא נראה שבאופן זה לא יצא, והוא הדין לרמקול. וכמדומני שכן שמעתי לפני שנים ממרן ראש הישיבה שליט"א להחמיר בזה (דלא כהנ"ל) ובתורת המועדים הלכות פורים (עמוד קע"ג בהערה) נדחק מאוד ליישב קושיא זו ואין דבריו מספקים. 

[הערת המערכת היתה תקופה שגם בישיבה תכב"ץ נהגו כך אולם לפני מספר שנים הפסיקו לנהוג  כך]

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0