שאל את הרב
print
אא
כמה שאלות לפו"ר בפרק ערבי פסחים 1. אפילו עני שבישראל ... אפילו מן התמחוי – למה באה מילת "שבישראל", ודאי לא לאפוקי עני גוי, אלא לכאורה לומר על העני שבעניים, וא"כ מאי אפילו מן התמחוי – אפילו עני כזה שאין לו מזון שתי סעודות? 2. ירושלמי: אמר רב לוי ולפי שדרך עבדים להיות אוכלין מעומד וכאן להיות אוכלין מסובין להודיע שיצאו מעבדות לחירות. מדוע אין הירושלמי מתייחס לישיבה בלא הסיבה? 3. למה נאמר בלשון עבר: מזגו לו, הביאו לו? וכי בדיעבד עשקינן, אם מזגו לו? לכאורה צ"ל ימזגו לו או מוזגים לו כמו בהמשך מברך, מטבל שואל, מלמדו, מסיים, דורש וכו' כולם בבינוני ולא בלשון עבר. 4. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שבכל הלילות אנו מטבילין פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. מתקיף לה רבא: אטו כל יומא לא סגיא דלא מטבלא חדא זימנא? דרכם היה לטבל בכל יום, אמנם יתכן שיום או יומיים לא יטבלו, אבל לטבל פעמיים זה לא ימצא, וא"כ לכאורה תהיה כוונת המשנה שבכלל הלילות אנחנו מטבלים פעם אחת ולא יותר, ובלילה הזה פעמיים. וא"כ מאי קושיתו של רבא?

הרב רז צבי הרשפינוס

1. יש שני דרגות 1 עוני 2 ועני שבענים. (שהוא אוכל מן התמחוי) וכוונת התנא היא עני ביותר בישראל (אבל ברמת עני) ויותר מזה אפילו כזה עני אביון שאוכל מתמחוי חייב ד' כוסות.
2. מכיון שלא היה לו צורך להתייחס שהיושב ואוכל דרכו היה בזמנם להיסב (דאלה"כ למה לו ליישב סתם)  
3. משום שחילק את סדר הלילה לכמה חלקים לכך בתחילת כל חלק הקדים את המעשה בלשון עבר להודיע שזה תחלת חלק.
4. לא מסתבר לומר כך מכיון שאמר התנא בכל הלילות אוכלים שאר ירקות.
וכי נראה בעניך שמטבלים פעם אחת? ואוכלים כמה ירקות?!
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0