שאל את הרב
print
אא
ראיתי כי הרה"ג הרב משה הלוי זצ"ל, בשו"ת תפילה למשה חלק ג' במפתחות של הסימנים שהיו אמורים להיות כתב סימן על נידון טבילת כלים חד פעמיים וכו'. האם ידוע מה כתב שם ולמה הייתה דעתו נוטה? כמו כן מה דעת פוסקי הישיבה בנידון? [ידוע כי יש מחמירים שאין לשתות מהפחית או מהבקבוק ישירות (וכן לכאורה ניתן להסיק מדברי מופת הדור בהליכות עולם חלק ז'), אמנם יש המקילים שאפילו לא מצריכים טבילה גם לשימוש נוסף ומציינים כי מכיוון שהכלי מיועד לזריקה הרי עצם עשייתו כלי הייתה על ידי הישראל].

הרב יוסף פרץ

הרב משה הלוי זצ"ל עורר בזה, שאם התבנית מחץ לארץ יש להצריכה טבילה. אלא שהוסיף שאם יצפה אותה בנייר אפיה, באופן שהמאכל לא יגע בתבנית אפשר להקל. ופחיות הרגילות בארץ, הם תוצרת הארץ, ואין בהם כל חשש. ורק פחיות מיוחדות מחוץ לארץ עליהם הדיון. ואחרי פסק מרן הראשון לציון מחמירים בזה. (אגב תבניות בהכשר בד"ץ העדה החרדית או בד"ץ בית יוסף, אין בהם כל חשש.)

שאלת המשך:

האם יש לחלק בין מתכת לזכוכית שטבילתה דרבנן? לדוגמא, אם אני רוצה להשתמש בצנצנת זכוכית מחו"ל לאחר שהתרוקנה מתכולתה, האם אפשר לסמוך על האגרות משה שהקל בזה? האם הרב משה לוי זצ"ל כתב או דיבר על זה?

הרב אדיר כהן

שמעתי שעורר בזמנו על צנצנות זכוכית "גרבר" לתינוק. וכן הוא במפתחות כתב יד לתפלה למשה חלק ג' (עמוד תמ"ג) סימן ל"א. אלא שלא זכינו לאור תשובה זו. וחבל על דאבדין ולא משתכחין.

שאלת המשך:

תודה.
עיינתי במפתחות של שו"ת תפלה למשה ח"ג וראיתי שבנושא התשובה (שלא זכינו לאורה) לא הזכיר שהוא אחרי ריקון הגרבר. האם עורר שלא להשתמש בגרבר שימוש חוזר בלי טבילה או אף שימוש ראשוני, והצריך להעביר את תכולתו לכלי אחר?
בנוסף, האם לשיטתו צריך לברך על הטבילה (הן במקרה של תבניות חד פעמיות של מתכת הן במקרה של זכוכית "גרבר")? בנוסף, היש מתלמידיו או משומעי שיעוריו שהקליטו שיעור שלו בנושא או סיכמו אותו, כך שנוכל לדעת את טעם פסקו?

הרב אדיר כהן

שמעתי שאמר שיכוין שלא לקנות הקופסא רק התכולה, ויהיה מותר להשתמש בו פעם ראשונה.

שאלת המשך:

1: האם לשיטתו צריך לברך על הטבילה (הן במקרה של תבניות חד פעמיות של מתכת הן במקרה של זכוכית "גרבר")?
2: היש מתלמידיו או משומעי שיעוריו שהקליטו שיעור שלו בנושא או סיכמו אותו, כך שנוכל לדעת את טעם פסקו?
3: לא הבנתי את העצה של כוונה לקנות רק את התכולה: אם עצה זו מועילה, אז ישתמש בה גם שימוש חוזר ופטור מטבילה שהרי הצנצנת אינה שלו (כעין מה שיש אומרים בטבילת כלים חשמליים שימכרם לגוי)! ואיך ייתכן לומר שמתכוון לקנות רק את התכולה, הרי של מי הצנצנת לאחר שקנה את התכולה? נשארת בבעלות החנווני?! הפקר? אם הפקר, איך עברה מבעלות החנווני להפקר, הרי בוודאות גמורה אם ישאלו את החנווני, יאמר שמכר את הצנצנת, לא שהפקירה!

הרב רזיאל כהן

להבהרת הנושא אכתוב מה שאני זוכר ששמעתי מפיו של מורנו הרב הגר"מ לוי זצ"ל, בעת שלמדנו לפניו בעיון הלכות טבילת כלים (סיון - אב תשנ"ח), למרות שיש בזה קצת שינויים מדברי הרבנים שקדמוני. כמדומני שבאותה תקופה לא היה מי שסיכם את השיעורים.
הרב זצ"ל דיבר על פחיות שתיה, שאדם קונה מקיוסק או ממכונה אוטמאטית, ועל זה אמר לכוין שלא לקנות את הפחית אלא רק את המשקה שבתוכה. הפחית עצמה נשארת ברשות המוכר ופטורה מטבילה. (ולא איכפת לנו שדעת המוכר למוכרה, מאחר שאין דעת הקונה לקנותה).איני זוכר אם הרב חילק בין פחיות של חברות שתיה ישראליות או מחו"ל (וייתכן שגם אם המשקה מיוצר כאן, הפחית עצמה מיובאת). הרב גם לא דיבר באותה הזדמנות לגבי שימוש חוזר (ויתבאר להלן בסמוך), מפני שאין מי שמשתמש בפחית שימוש חוזר. [אגב כעת איני מבין את ההיתר לכוין שלא לקנות את הפחית, הרי החנווני (או בעל המכונה האוטמאטית) מן הסתם הוא יהודי, וכבר נתחייבה בטבילה אצלו. ולא תועיל עצה זו אלא למי שקונה מגוי. ואולי גם אם החנווני יהודי פטורה מטבילה כדין כלים העומדים לסחורה. וצריך עיון].
בנוסף שמעתי מהרב זצ"ל לגבי בקבוקי יין או מיץ ענבים, שאותם שיש עליהם השגחת הבד"ץ בדרך כלל דוקא הם מיובאים מחו"ל (כי בית החרושת לזכוכית "פיניציה" שבארץ עובד גם בשבת), ויש להזהר שלא להשתמש בהם שימוש חוזר אחר ריקון התכולה, עד שיטבילום כדין. איני זוכר בבירור מה אמר לגבי הברכה, אך מן הסתם יש לברך.
החילוק בין פחיות שתיה שהצריך הרב זצ"ל לכוין שלא לזכות בהן, ואילו בבקבוקים התיר את השימוש הראשוני, כנראה מפני שהבקבוק כבר מלא, ואין הקונה משתמש בו לשתיה ישירות ממנו, רק משאיר בו את היין במצב של "שב ואל תעשה", משא"כ בפחית ששותה ממנה ממש. ואם כנים אנחנו יש להתיר שימוש ראשוני בצנצנות גרבר, ורק לשימוש חוזר יש להטבילן.
[יש באתר שיעור של מוה"ר הגאון רבי משה לוי זצ"ל בענין זה (אולי זה הוא השיעור המדובר) נמצא בקטגוריית טבילת כלים].
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0