שאל את הרב
print
אא
ראיתי היום את הספר "פרי אליעזר" על צורת קשר של תפלין. הוא מעלה שברוב המקומות בדור הקודם נהגו בקשר המרובע ושיש להחזיר עטרה ליושנה. מאידך הוא כותב שבתונס וג'רבא נהגו בקשר "דלת תונס" ששונה מעט ממה שנפוץ היום, קשר שתואר בספר עלי הדס ושכך עשה לו הרה"ג ר' צמח נר"ו, ושעליו היה מקפיד ר' ינון חורי זיע"א. שאלתי היא: מה דעת מרן רה"י נר"ו? האם צריך כל אחד להחזיק במסורת אבותיו? האם יש לעורר על זה? ועוד, בקשר המרובע המקורי, יש כלפי פנים צורה של שתי וערב, וכתוב בספר הנ"ל שיש ששינו קצת את הקשר כדי לבטל את הצורה הנ"ל בלי לשנות את הריבוע כלפי חוץ, ושכך הקפיד הבבא סאלי זיע"א אלא שרוב העם נהגו במקורי עם שו"ע. איזה קשר מרובע עדיף? האם יש לחוש לדמיון לסמל ע"ז בדבר מכוסה כזה?

הרב שלמה מועלם

מנהג פשוט בכל קהילות הספרדים לעשות קשר דל"ת ואין לשנות!

שאלת המשך:

המנהג הפשוט לעשות דלת ממש, הוא מפני שבדור האחרון שינו את מנהגם. במרוקו, סוריה, חלק מאלג'יריה (אזור והרן ועוד), לוב, תימן, וגם אשכנז נהגו בקשר מרובע. בתונס ג'רבא וחלק מאלג'יריה נהגו בקשר דלת שונה מהנפוץ היום (בספר פרי אליעזר מתואר בעמוד פה, וכן מביא שם בשם עלי הדס שהרב צמח מאזוז נר"ו קשר לו קשר כזה), שהרגל יותר ארוכה והרצועות יוצאות בצורת דלת הפוכה. מכל הגאונים והראשונים שתיארו את הקשר, וכן הב"י (סוס"י לב) יוצא קשר מרובע. אז למה לומר "לא לשנות" כשהכוונה לחזור למנהג המקורי כששינו בדור האחרון ממש, אם בעקבות שלוחי חב"ד, או בעקבות שקנו תפלין מא"י או מבבל ששם נהגו בדלת? (אגב אני כותב דלת כי כך נקרא היום, אבל כל הגאונים והראשונים שתיארו את הקשר המרובע קראו לו דלת).

הרב שלמה מועלם

אין לשנות המנהג כדל"ת שכל מנהגינו נכונים ומדוייקים ויסודתם בהררי קודש!

שאלת המשך:

תשובות הרב מועלם על שאלותיי 14192 ו 14221 שגבו ממני. כתבתי שבדור הקודם ברוב המקומות לא נהגו בקשר הנהוג היום והרב דוחה וכותב בלי שום ראיות שהמנהג הפשוט הוא כנהוג היום ושכל מנהגינו נכונים ומדוייקים ויסודתם בהררי קודש . לגבי המנהגים, ישנו מחקר מקיף בדבר בפרק הראשון של הספר פרי אליעזר שהזכרתי בשאלתי, (ואם לחשך אדם שאין לסמוך עליו מפי שמחבר הספר אשכנזי, אמור לו שפרק זה נכתב בשיתוף עם ר' אהרן גבאי הידוע ביסודיות מחקריו ואינו אשכנזי, וכן מופיעה הערתו בקונטרס המילואים של עלי הדס (עמ' ט) ). האם העדויות הכתובות שם שקריות ח"ו? ולגבי הקביעה שכל מנהגינו נכונים וכו', אם הרב מדבר על מנהגי עדתו (אני מניח בבל), ניחא (אם כי תמוה שמנהג שיסודו בהררי קודש אינו מופיע אצל הגאונים והראשונים), אבל כאמור רוב העדות לא נהגו כך, אז למה הרב משנה את מנהגם המיוסד על הגאונים והראשונים למנהגו המיוסד על הררי קודש? בכל אופן בשאלה זו שנוגעת לענייני מנהגים יותר מענייני סת"ם, הייתי מעדיף לקבל את דעתו של הרה"ג ר' אדיר הכהן נר"ו, שידיו רב לו בתחום זה בפרט ובכל התורה בכלל בברכת התורה

הרב אדיר כהן

ספר פרי אליעזר לא זכיתי שיבוא לידי רק ראיתי דרך המחשב (וקשה ללמוד דברים ארוכים דרך המחשב ועוד חזון למועד בלנ"ד) ובעיקר הדבר, הן אמת שהמעיין הייטב בבית יוסף (וס"ס ל"ב) יראה שיוצא קשר מרובע, ומי שיודע שאבותיו נהגו בקשר זה בוודאי שאין נכון שישנה, ובספר פרי אליעזר שם הביא שכן נהגו בעבר הקרוב רוב בני אשכנז, ולדבריו רק אחר השואה שינו מנהגם, ובזה בוודאי שנכון לנהוג כמנהג אבותיהם. אולם הנוהגים בצורת דל"ת ממש, גם להם יש סימוכין דקשוט מדברי הרב תרומת הדשן בפסקים ובכתבים (סימן קע"ט) והבוא בפרישה שם, וכן מנהג פשוט כיום אצל כל הספרדים ועדות המזרח, ומנהג זה עתיק לפחות כמה מאות שנים, עכ"פ אצל חלק מעדות המזרח. וכבר נכתב מנהג זה בספר מעשה רוקח (פ"ג מהלכות תפלין הלכה י"ג) וז"ל קשר מרובע וכו' לאפוקי שלא יהיה עגול, ויש שנים בעשיית קשר זה, דהעולם נהגו לעשותו כעין מ"ם סתומה וכו' ויש מהמתחסדים שעושים דל"ת אחת לבדה כצורת דל"ת ממש וכו' עכ"ל. ושמעינן מיניה שכבר בזמנו היה מנהג לעשות כאות דל"ת והוא נולד בסביבות שנת ת"ן והיה בא"י איטליה ולוב. וגם דס"ל שאין קפידא באיזה צורה עושה, וגם שהמתחסדים היו מהדרים שכך יהיה, ומה שכתב בפרי אליעזר כמה פעמים שהמתחסדים לשון גנאי במחכ"ת אין זה משמעות הלשון, וכן מוכח מדברי הרב מעשה רוקח גופיה (פ"ג מהלכות ציצית הלכה ח') וכן בשו"ת מהרי"ט ווייל (סימן י"ב) מבואר שאמר לו השד"ר מטבריה שכל התפילין של חכמי ארץ ישראל בזמנו (שנת תקנ"ט) הם בצורת דל"ת ממש (ולצערי בפרי אליעזר ברוב הפעמים שמצטט דברי מהרי"ט ווייל מדלג על שורה זו (ועושה סימן של ....) וגם במקומות במרוקו וכו' שיש שעשו בעבר קשר מרובע ידוע שעשו חלק גם קשר דל"ת רגיל, וכן בתוניס אף שהקשר קצת שונה מ"מ דומה הוא לקשר רגיל, וכן כך קשר הרב בן איש חי בבבל. ועוד ואחר שהמנהג של הדל"ת קיים אצל הספרדים זה כמה מאות שנים עדיין צריך בדיקה יסודית קודם שירצו לפסלו בפרט שלדעת מרן נראה שצורת הקשר לא לעיכובא, וגם לפי הקבלה אם הרב "שמן ששון"] (סימן ל"ה) כתב שכל חכמי בית-אל שינו לדל"ת רגילה מוכח שאין בזה פגם ע"פ הקבלה וכן מנהג כל הספרדים כיום בדל"ת רגילה וצריך לבדוק את העניין לגבי העבר הקדום אצל הספרדים יותר ביסודית ועוד חזון למועד בלנ"ד

לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0