שאל את הרב
print
אא
איך מחשבים זמן צאת הכוכבים בניו יורק (ארצות הברית)?

הרב יעקב כהן

כמו בארץ, כ-20 דקות לאחר השקיעה.

שאלת המשך: חישוב זמן צאת הכוכבים בארץ ובארצות הברית.

למה לא 13.5 דקות זמניות אחר שקיעה?

הרב יעקב כהן

עיין למרן ראש הישיבה שליט"א באור תורה (תשמ"ה סימן צ"ב) שכתב שלדעת הרמב"ם בפירוש המשניות בפסחים וכן בחיבורו המיל הוא כ"ד דקות וממילא שלשת רבעי מיל הם ח"י דקות, ואף על פי שמרן פסק כדעת תרומת הדשן שהמיל הוא ח"י דקות מכל מקום מסתבר שאילו היה רואה דברי הרמב"ם היה פוסק כדעתו, ולכן יש להחמיר כשתי הדעות. עיין שם. ועיין עוד במה שכתב בקונטרס בין השמשות הנדפס במשנה ברורה איש מצליח חלק ג' (עמוד פ"ו בהערה) שבארץ ישראל לעולם לא יראו שלשה כוכבים אחר 13.5 דקות מהשקיעה. ועיין שם עוד (עמוד צ"ז) שאפשר להתפלל מנחה בדיאבד עד 17 דקות מהשקיעה עיין שם.

שאלת המשך: הטעם שמרן לא פסק כהרמב"ם לענין שיעור המיל.

לק''י מחילה מכבוד תורתו אבל אם בחיבורו הגדול כתב הרמב''ם שמיל זה 24 דקות בודאי מרן ראה דעתו ואעפ''כ לא פסק כמותו, ומה שלא הביאו אפשר לומר שרצה לפסוק כתרומת הדשן ומשום כבודו שלהרמב''ם לא הביאו, ואעפ''י שזה הוא דוחק מ''מ הנחה שאילו היה רואה היה חוזר בו יותר דוחק כיון שזה כתוב בחיבור שלו.

הרב יעקב כהן

עיין באור תורה הנ"ל שכן מוכח מדברי הרמב"ם בחיבורו (פרק ג' מהלכות תפלה הלכה ד'. וכמו שהוכיח הרב מנחת כהן פמינטיל מאמר ב' פרק ו') אבל לא כתוב כן בפירוש לכן אין פלא שמרן לא הביא זאת.
ופשוט שאם מרן היה יודע שדעת הרמב"ם כן לא היה פוסק נגדו, שהרי דרכו בכל מקום לפסוק כעמודי ההוראה ובפרט הרמב"ם, וכל שכן שלא הזכירו בבית יוסף כלל, ואין כן דרכו של מרן, כידוע לכל הרגיל בלימוד הבית יוסף.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0