שאל את הרב
print
אא
כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה (יג:) שרבי יעקב קנה סנדל מיריד של עבודת כוכבים, ורבי ירמיה קנה פת מיריד של עבודת כוכבים. וכל אחד אמר לחבירו "יתמא (חסר דעת) עבד רבך הכי (רבך, רבי יוחנן, עשה כך שהרי זה אסור)? ואומרת הגמרא ששניהם קנו מבעל הבית, שאין בזה איסור, אבל כל אחד סבר שחבירו קנה מסוחר של עבודת כוכבים,שזה אסור. אבל קשה לי, למה כל אחד לא דן את חבירו לכף זכות, שקנה מבעל הבית?

הרב רפאל מאזוז

כתב הרב עובדיה מברטנורא בפרקי אבות כשהדבר שקול ואפשר לדונו לכף זכות או לכף חובה וכו' יש לדונו לכף זכות ובמעשים אלו כל אחד מהחכמים הנ"ל לא היה הדבר שקול אצלו אדרבה היה נראה לו לפי הענין שחבירו טעה בדין ועל כן הוכיחו

שאלת המשך:

קשה לי שהרי זה נאמר רק על אדם רגיל, אבל תלמיד חכם צריך לדונו אפילו בכה"ג לכף זכות, ולאדם בינוני נמי ראוי ונכון לדונו בכה"ג לכף זכות? ושמא י"ל שהוא דוקא בינו לבין עצמו, אבל אם יכול להוכיחו אינו כן. ומ"מ אכתי קשה לי שלא היה לו להוכיחו בלשון חריפה כזאת? תודה רבה לכבוד הרב.

הרב יהונתן מאזוז

לענ"ד נראה כמו שכותב כת"ר שלדון לכף זכות הוא דוקא כשאינו מוכיחו, אבל כשמוכיחו למה עשה כך מותר.
ומה שכינהו בלשון גנאי ובחריפות "יתמא" עיין בתשובות חו"י (סימן קנ"ב) והדפיסה הח"ח בסוף ספרו שכתב שיש מקומות שכינו כן בדרך הלצה ובדיחותא, ויש מקומות שהיו המוכיחים חבריהם וגדולים מהם ולא הקפידו כלל ע"ש. ומה שהשיב לו חברו ג"כ יתמא עיין ביצה (כ' ע"ב) האי צורבא מרבנן דא"ל לחבריה מלתא, לא ליהדר ליה מלתא טפי ממאי דא"ל חבריה ע"ש ומשמע שלהחזיר אותה מילה מותר.
לא הבנת את תשובת הרב? שאל שאלת בירור
לשאלה הבאה >
< לשאלה הקודמת
!שים לב! השימוש באינטרנט מסוכן לרוחניות שלך ושל משפחתך, אם בכל זאת אתה חייב להשתמש בו, יש להתחבר רק דרך ספק אינטרנט כשר וברמת השמירה הגבוהה. והשם יעזור שלא ניכשל.
0